Uitgangspunten

Behalve dat het CDA de waarden van onze democratische rechtsstaat belangrijk vindt, geldt als samenbindend element voor de partij ook dat de christen-democratie de christelijke waarden als inspiratiebron hanteert bij het zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Voor het CDA zijn menselijke waarden zoals persoonlijke integriteit en waardigheid, respect, geluk, zorg voor en trouw aan elkaar, veiligheid en geborgenheid belangrijk om in alle handelen na te streven.

De samenleving is geen optelsom van individuen, maar bestaat uit een bonte verzameling van menselijke relaties, verbanden, organisaties en gemeenschappen. Het CDA vindt een eigen verantwoordelijkheid en verscheidenheid van gemeenschappen erg belangrijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.