19 december 2017

Motie "doorgeven traditie van rustig verlopende Oud & Nieuwvieringen"

Motie bij agendapunt: 12 (Actualisatie APV)

 

Onderwerp:       Motie "doorgeven traditie van rustig verlopende Oud & Nieuwvieringen"

 

De raad van de gemeente Zuidhorn in vergadering bijeen op 18 december 2017,

 

kennisnemende van:

·        de actualisatie van de APV met technische wijzigingen;

·        amendement 2 (VVD); Carbidschieten in relatie tot dierenwelzijn;

·        amendement 3 (GroenLinks); Carbidschieten in relatie tot gevaar voor dieren.

overwegende dat:

·        het Carbidschieten in 2014 als vijftigste traditie is geplaatst op de lijst van ‘Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed’ in Nederland en in Drenthe zelfs een UNESCO-status heeft;

·        deze traditie behouden moet blijven voor de komende generaties;

·        het een traditie is die naast de vertrouwde knallen zorgt voor gezelligheid tijdens de jaarwisseling;

·        de raad op 7 november 2016 een motie heeft aangenomen waarbij het college moest toewerken naar een experiment voor een ‘Vuurwerk- en carbidvrije zone’ omdat de veronderstelling was dat inwoners en dieren soms overlast hebben van carbid schieten en het afsteken van vuurwerk.

·        het college deze motie met alle verenigingen van dorpsbelangen heeft besproken en zowel bij de dorpen als gemeente niet of nauwelijks klachten zijn over vuurwerk en carbid en daarmee geen experiment nodig is.

·        uit de beantwoording van de technische vragen van het CDA blijkt dat:

o   in de afgelopen jaren maar vanaf één adres een aantal carbid gerelateerde klachten zijn ontvangen waarbij een dier was betrokken;

o   het college een uiterste inspanning heeft gedaan om deze klachten met maatwerk op te lossen. Dit heeft geresulteerd in een getekende “verklaring omtrent het schieten met carbid”. Hiermee voldoen de betrokken carbidschieters aan de wens van de klager om 100 meter afstand te houden van de paardenstal.

o   de discussie over carbid en dieren, die sinds 2014 in deze Raad wordt gevoerd, is gebaseerd op basis van één klager;

o   er nu geen acute noodzaak is om dieren beter te beschermen tegen de gevolgen van carbidschieten.

·        op dit moment in het kader van de herindeling een harmonisatie van de APV’s plaatsvindt. De nieuwe raad begin januari 2019 over dit onderwerp een besluit kan nemen.

·        daarmee er nu geen noodzaak is om de Algemene Plaatselijke Verordening over carbidschieten (artikel 2:37a) te wijzigen, vooral ook omdat de voorgestelde wijzigingen uit de amendementen nu niet leiden tot harmonisatie.

Draagt het college op:

·        om alle ervaringen rond deze carbid discussie over te brengen aan de werkgroep ABJZ zodat zij de regelgeving rond carbid schieten goed kunnen verwerken in de nieuwe APV van de gemeente Westerkwartier.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie van het CDA Zuidhorn:

 

Geertje Veenstra               Martin Boog                       Annejet Jansma                 Jaap Tel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.