Henk Hendriks, Noordhorn

Steunfractielid

Wie ben je?
Mijn naam is Henk Hendriks (1974). Ik ben getrouwd met Anja en we hebben twee dochters: Alice (15 jaar) en Vera (8 jaar). Ik ben geboren in de stad Groningen en opgegroeid in Schipborg (bij Zuidlaren). Na enkele omzwervingen in de Randstand, ben In 2005 weer teruggekeerd naar het noorden van Nederland en ik ben sindsdien woonachtig in Noordhorn.

Ik heb Bestuurlijke informatiekunde (BIK) als variant van Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gestudeerd. Na mijn studie ben ik in het accountancyvakgebied als IT-auditor gaan werken. Een IT-auditor is een accountant gespecialiseerd in het onderzoeken van de betrouwbaarheid van IT-systemen.  Ik heb hiertoe o.a. de postdoctorale opleiding aan de Vrije Universiteit van Amsterdam gevolgd. 

Sinds mijn afstuderen aan de RUG werk ik bij een van de grote accountantskantoren. Sinds 2 jaar  ben ik lid van de steunfractie van CDA Zuidhorn. De vrije tijd die mij rest na werk, familie en steunfractie besteed ik aan hobby's als lezen, theater en reizen.

Motivatie
Ik vind het belangrijk dat er in Nederland en in het bijzonder in de Gemeente Zuidhorn een samenleving bestaat die enerzijds aan een ieder ruimte biedt om zich te ontplooien en anderzijds dat mensen er ook voor elkaar zijn. Het is mijn visie dat de politiek richting dient te geven aan het gemeenschappelijke belang en dient te borgen dat hierover democratische besluiten worden genomen. Ik wil daarbij politiek dichter bij de inwoners te brengen door te zorgen voor mogelijkheden voor actieve participatie.

Ik heb gekozen actief te worden voor het CDA omdat dit een brede volkspartij is. De Christelijke normen en waarden, waar het CDA voor staat, zorgen daarbij voor een duidelijke lijn waarbij ik mij thuis voel.

De komende raadsperiode wil ik mij met name sterk maken voor het sociale domein (transities WMO, jeugdzorg, etc.), behoud van voorzieningen, zoals basisscholen, en het voorbereiden op de gevolgen van de gemeentelijke herindeling.

Het is daarbij mijn ambitie om mijn theoretische kennis en professionele vaardigheden in te brengen voor op maat oplossingen voor deze en andere maatschappelijke vraagstukken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.