Nolenslezing 2019

In 2019 staat de Nolenslezing in het teken van het richting geven aan de sociaal-economische agenda op de langere termijn. Frank van den Heuvel, betrokken bij het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, meer vanuit een nationale optiek en Jeroen Lenaers, lid van het Europees Parlement vanuit een Europees perspectief. De lezingen zijn inspirerende verhalen over de toekomst van onze sociale markteconomie. Op zoek naar nieuwe verbindingen tussen de moderne mens, zijn toekomstig werk en de soms sterk door kapitaal alleen gedreven wereldeconomie. Een grote uitdaging hoe wij er in een moderne Rijnlandse context in slagen menselijke relaties op onze arbeidsmarkt blijvend te verankeren en de trias ‘people-planet-profit’ te verduurzamen.

Graag nodigt het bestuur van het Nolensfonds U uit op donderdag 16 mei a.s. de Nolenslezing 2019 bij te wonen. De inloop vindt plaats vanaf 15.30 uur. De eerste inleiding start stipt om 16.00 uur.

Namens het bestuur van de Stichting Dr. Nolensfonds

Léon Frissen, voorzitter
Eric Lemmens, secretaris
Huub Parren, penningmeester

Laat u ons s.v. voor vrijdag 10 mei a.s. – via mail of post – nog even weten of wij op uw aanwezigheid mogen rekenen?

Mail: elemmens@wish.nl
Post: Sibemaweg 39E, 6224 DA Maastricht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.