07 juni 2019

Brief Statenfractie inzake collegevorming Limburg

De Statenfractie van het CDA heeft een brief over de collegevorming in Limburg aan alle Limburgse CDA-leden geschreven. In de brief neemt de fractie de leden mee in de overwegingen en argumenten die ten grondslag hebben gelegen aan het uitspreken van haar steun voor een extraparlementair college. De fractie is ervan overtuigd dat Limburg met deze vorm van bestuur vernieuwend zal zijn. Ook heeft de fractie er alle vertrouwen in dat de inwoners van Limburg zich zullen herkennen in de kandidaat-gedeputeerden. "De grote vraag voor de komende jaren wordt dan ook niet: wat zijn de verschillen tussen partijen, maar vooral; wat bindt ons in onze taak om Limburg nog mooier, beter en bruisender te maken?", zo schrijft de fractie in haar brief.

Uitgangspunt voor de fractie tijdens deze Statenperiode blijft te allen tijde het verkiezingsprogramma Zin in Limburg!.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.