14 oktober 2021

CDA-fractie verheugd dat bestuurders zijn vrijgepleit

De CDA-Statenfractie is verheugd dat het rapport ‘Wegkijken als cultuur’ vaststelt dat er bij de provincie geen belangenverstrengeling heeft plaatsgevonden en dat oud-gedeputeerde Vrehen niet is bevoordeeld vanwege zijn CDA-connectie. De berichtgeving over de zakelijke band van Ger Koopmans met Boswerkt afgelopen weekend leidde ook bij de fractie tot behoefte aan verduidelijking. Tegelijkertijd delen wij de mening van betrokken hoogleraar Wim Derksen dat een bredere bekendheid van dit feit de conclusie van het rapport niet had veranderd. 

Het rapport laat ook zien dat het in deze casus binnen de Provincie heeft ontbroken aan voldoende totaaloverzicht. Daarvoor heeft voormalig gedeputeerde Koopmans politieke verantwoordelijkheid genomen met zijn aftreden. Of hiervan al dan niet in breder opzicht sprake is binnen de Provincie, is in dit onderzoek niet onderzocht. Daarom kunnen hier dan ook geen uitspraken over worden gedaan. Het verder verbeteren van de informatievoorziening en cultuur in het Gouvernement blijven echter belangrijke opgaven. Hieraan kunnen ook de nog lopende onderzoeken bijdragen.

De aanhoudende vragen over de integriteit van onze partijgenoten en bestuurders in Limburg hebben de fractie de afgelopen maanden stevig in de greep gehouden. De uitkomst van dit onderzoek geeft ons het vertrouwen om een volgende bladzijde om te slaan en om voor Limburg op de inhoud politiek te blijven bedrijven vanuit onze christendemocratische grondslag en principes.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.