30 juni 2021

CDA kijkt uit naar kennismaking met kandidaat-gedeputeerden

De Limburgse CDA-Statenfractie kijkt uit naar de kennismaking met de zes door Gouverneur Remkes geselecteerde kandidaat-gedeputeerden, aanstaande woensdag in het Gouvernement.

 

De CDA-fractie stelde tijdens het debat van 4 juni jl. voor om Gouverneur Remkes zelf kandidaten voor een interim-bestuur te laten selecteren op basis van deskundigheid, rekening houdende met diversiteitscriteria en voldoende distantie tot de fracties in Provinciale Staten.

 

Het CDA is verheugd dat de Gouverneur volgens deze lijn zes kandidaten heeft geselecteerd. “Het is in het belang van Limburg dat deze nieuwe gedeputeerden nu snel aan de slag gaan met de verdere uitvoering van het reeds vastgestelde beleid. We zien uit naar een goede samenwerking.” aldus fractievoorzitter Mariska Werrij-Wetzels.

 

De restende Statenperiode zal het CDA zoals Limburg van haar gewend is een constructieve bijdrage leveren aan de samenleving vanuit de volksvertegenwoordiging. De voorstellen van een nieuw college zullen op hun waarde worden beoordeeld. Daarnaast blijft de fractie zich inzetten voor de verbetering van de verhoudingen in Provinciale Staten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.