26 april 2019

CDA Limburg zoekt DB-lid Verbinding

Ter aanvulling van haar Dagelijks Bestuur is het CDA Limburg op zoek naar een:

Lid Dagelijks Bestuur met als portefeuille Verbinding 

Het Dagelijks Bestuur (DB) is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van het CDA Limburg en is daartoe door het Algemeen Bestuur (AB) gemandateerd. Het DB vertegenwoordigt het CDA Limburg binnen het nationaal partijbestuur en houdt intensief contact met de CDA Statenfractie in Limburg. Het DB zorgt voor de voorbereiding van de besluitvorming en uitvoering van de besluiten van het partijbestuur. Het DB neemt beslissingen in spoedeisende gevallen, waarbij het namens het partijbestuur optreedt. 

Het DB-lid: 

  • is in de eerste plaats gericht op het verder uitbouwen en onderhouden van bloeiende CDA-afdeling in Limburg;
  • is geïnteresseerd in het reilen en zeilen van provinciale en gemeentelijke politiek;
  • is initiatiefrijk en staat open voor nieuwe ideeën;
  • heeft een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en is in staat om in het openbaar het woord te voeren;
  • is resultaatgericht en is in staat overzicht te houden op voortgang van processen;
  • is gericht op inspiratie van anderen met als doel dat het CDA zowel op Limburgse als plaatselijke schaal de verbinding met burgers versterkt;
  • is gericht op samenwerking met andere bestuursleden, met de Statenfractie en met de gemeentelijke afdelingen.

Taken:

Het DB-lid Verbinding zorgt samen met de overige DB-leden en afdelingen voor een aantrekkelijk programma dat gericht is op verbinding met burgers. In samenwerking met de CDA Statenfractie Limburg zullen de afdelingen zich ondersteund weten om (nieuwe) wegen in te slaan om deze verbinding tot stand te brengen. Deze samenwerking heeft ten eerste resultaat als we overal vitale CDA-afdelingen hebben die in staat zijn om kwantitatief en kwalitatieve interactie met burgers te organiseren. Als we spreken over burgers dan bedoelen we onze leden, onze sympathisanten, maar zeker ook de grote groep potentiële kiezers.

Interactie gaat in eerste instantie plaatsvinden met belangen-/doelgroepen, maatschappelijk middenveld en andere groepen van burgers die zich om een zelfde thema verbonden weten. Dit alles om het CDA ook naar de toekomst een sterke volkspartij te kunnen laten zijn. Enerzijds om leden en kiezers aan het CDA te binden, anderzijds om los van het electorale belang ook op andere vernieuwende manieren aan onze maatschappelijke opdracht te werken. Het enthousiasmeren van politici en betrokken CDA'ers om dit plaatselijk dan wel regionaal op te pakken en het (laten) uitdragen van het CDA-gedachtegoed behoren tot de belangrijkste taken.

Reageren?

Reacties, voorzien van een curriculum vitae en motivatiebrief, kunnen tot en met vrijdag 17 mei 2019 per e-mail worden toegestuurd aan Maurice Banens ([email protected]). Een uiteindelijke kandidaat wordt voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het CDA Limburg op zaterdag 22 juni 2019. Tijdens deze ALV wordt het nieuwe DB-lid gekozen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.