09 juni 2023

Coalitieakkoord

Beste leden van het CDA Limburg,

 

Vanavond hebben informateurs Jan Schrijen en Petra Dassen hun bevindingen van het Limburgse formatieproces aan Provinciale Staten gestuurd en gepresenteerd aan de media. Daarbij is er een akkoord tussen de partijen BBB, VVD, CDA, PvdA en SP gepresenteerd. Via deze nieuwsbrief willen wij jullie – als onze leden – graag ook zelf informeren.

 

Onze laatste update over dit proces ontvingen jullie op 7 april. Toen berichtten wij jullie dat wij positief een volgende fase van het proces ingingen met de partijen BBB, VVD, PvdA en SP. Onze oproep in die nieuwsbrief om ons voortdurend te blijven voeden met informatie en andere zaken die jullie ons mee wilden geven, heeft goed gehoor gevonden. Voor die betrokkenheid in ieder geval onze hartelijke dank!

 

Sinds dat bericht is er voortdurend intensief overleg geweest tussen de genoemde partijen. Die overleggen hebben in goede harmonie en met een constructieve grondhouding van alle partijen plaatsgevonden. Dat heeft geleid tot een akkoord tussen de vijf genoemde partijen, dat bij de PvdA en SP nog statutair voorgelegd moet worden aan de leden en vervolgens op vrijdag 23 juni in Provinciale Staten behandeld wordt. Het eindverslag van de informateurs, het akkoord en alle onderliggende gespreksverslagen zijn vanavond openbaar gepubliceerd op de website van de Provincie Limburg en daar ook voor iedereen te raadplegen. In deze nieuwsbrief willen wij daarom vooral stilstaan bij ons eigen perspectief en waarom wij als Statenfractie hebben besloten in deze coalitie te stappen.

 

Als CDA Limburg gingen we met één belangrijke hoofdzorg deze verkiezing in. Namelijk die van een samenleving waarin we steeds meer tegenover elkaar lijken te staan en waar politiek geen echte oplossingen meer biedt voor de zorgen over bestaanszekerheid van gewone mensen. Wij zijn de onderhandelingen ingegaan met de inzet dat er een antwoord op die zorg moest komen. Dat antwoord komt er met dit akkoord. Alle belangrijke punten uit ons Verkiezingsprogramma 2023-2027 komen herkenbaar terug in het akkoord. Er komt een groot Leefbaarheidsfonds van 30 miljoen euro, om de samenredzaamheid van gewone Limburgers te bevorderen. Er komt een realistische aanpak voor het landelijk gebied met een Blijversfonds, dat nieuw perspectief geeft aan ondernemers. Er komt meer ruimte voor woningbouw (‘een straat erbij’) en we gaan doorlooptijden van procedures verkorten, zodat we de negatieve effecten van demografie op leefbaarheid in alle Limburgse dorpen ook op die manier te lijf kunnen gaan. Bovendien is het een akkoord waarmee de Limburgse overheid met gepaste trots en een gezonde dosis lef richting Den Haag optreedt. Samen met vier andere partijen, die allemaal realiseren dat we niet met de rug tegenover elkaar moeten blijven staan, maar de verantwoordelijkheid hebben om samen al die opgaven te lijf te gaan. Om al die redenen is dit een akkoord dat in onze ogen goed voor Limburg is. En daarmee een akkoord dat wij alleen maar kunnen onderstrepen.

 

Concreet betekent dit dat het genoemde akkoord op vrijdag 23 juni behandeld wordt in Provinciale Staten. Na deze behandeling zal er stemming plaatsvinden over te benoemen gedeputeerden. De voor te dragen gedeputeerden zijn Léon Faassen (BBB), Stephan Satijn (VVD), onze eigen fractievoorzitter Michael Theuns (CDA), Jasper Kuntzelaers (PvdA), Marc van Caldenberg (SP) en Elianne Demollin-Schneiders (BBB). Michael zal daarbij de portefeuille Ruimte, Wonen, Water, Bodem, Ontgrondingen en Leefbaarheidsfonds gaan invullen. Daarmee hebben we als CDA Limburg in onze ogen niet alleen een zeer herkenbaar akkoord, maar ook een portefeuille die herkenbaar is op veel van onze inhoudelijke prioriteiten. Voor de volledige portefeuilleverdeling verwijzen wij jullie graag naar de website van de Provincie Limburg.

 

Als Statenfractie willen wij jullie uiteraard graag verder bijpraten over de totstandkoming en inhoud van het akkoord. Dat gebeurt in de eerste plaats officieel, op de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 24 juni. Daarnaast is er uiteraard ook informeel gelegenheid tot bijpraten. Dat mag telefonisch of per mail. Ook zijn wij natuurlijk altijd bereid om op lokaal georganiseerde activiteiten en ledenvergaderingen ons verhaal te komen doen.

 

Graag snel tot ziens bij één van de vele activiteiten in het Limburgse. En nogmaals onze grote dank voor de steun die wij in dit proces van velen mochten ontvangen.

 

Met hartelijke groet,

De Statenfractie CDA Limburg,

 

Michael Theuns

Marlou Absil

Mirjam Depondt-Olivers

Marcel Hanegraaff

Angely Waajen-Crins

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.