28 februari 2020

De schop de grond in en Limburg veilig en bereikbaar maken en houden!

De bezem is door de “Infrakast” gegaan en dat was, helaas, hoog nodig. We kwamen als Provincie Limburg 200 miljoen tekort voor alle infra-ambities. Met deze heroverweging zorgen we ervoor dat wat we plannen ook echt kunnen realiseren. Ook in de toekomst zal het afwegingskader gebruikt worden om nieuwe infra-projecten af te wegen. Dit zorgt ervoor dat we consistent en eerlijk beleid kunnen voeren.

 

In de twee commissievergaderingen voorafgaande aan deze Statenvergadering is er een goede discussie geweest over de projecten die in het voorstel van GS waren opgenomen. Het College van GS was gevraagd om over de geschrapte projecten in overleg te treden met de betreffende gemeenten. Tegelijkertijd stemde de commissie in met de infrastructurele projecten, die wel overeind waren gebleven. De boodschap was 'vaart maken' en dat is ook hetgeen het CDA wenst.

 

Het CDA staat positief tegenover het voorstel, en wel om drie redenen;

  1. Er moest een bezuiniging gerealiseerd worden op de totale infraportefeuille en dat is met het gebruikte heroverwegingskader zo objectief mogelijk gedaan.
  2. Er was nog geen “gewogen” overzicht bij de Provincie van alle infraprojecten, dit is er nu wel.
  3. Er is na een goede discussie in de commissie een ultieme poging gedaan om de meest knellende pijnpunten op een constructieve manier op te lossen. GS is aan deze wens van de commissie tegemoet gekomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.