11 januari 2022

Emma Palmen en CDA-Statenfractie gaan uit elkaar

Deze week hebben Statenlid Emma Palmen en de CDA-Statenfractie in goed overleg geconstateerd dat samenwerking in fractieverband niet succesvol meer mogelijk is. De oorzaak ligt in een verschil van opvatting over de rol en de positie van een Statenfractie en individuele fractieleden. Dit werd met name zichtbaar rondom het landelijke coronabeleid en de daaraan verbonden maatregelen.  Ondanks inspanningen van zowel Emma als de fractie is het niet gelukt om hier een weg in te vinden.

De CDA-fractie betreurt deze uitkomst omdat we in Emma Palmen een gedreven vertegenwoordiger van onze partij en een gewaardeerd collega verliezen. Zij zette zich met hart en ziel in voor mensen die het minder getroffen hebben, en heeft ook een grote invloed gehad op de CDA-inzet voor een succesvolle provinciale energietransitie. Wij danken haar voor haar werk als lid van de fractie gedurende de afgelopen drie jaar.

Emma heeft besloten om deze periode als zelfstandig statenlid voort te zetten. Met deze keuze zijn we het niet eens omdat ze ingaat tegen de afspraak die we vóór benoeming in Provinciale Staten hebben gemaakt. Maar volgens de wet is het mogelijk, en die zullen we respecteren. De CDA-fractie zal daar waar mogelijk de samenwerking met Emma blijven zoeken. De deur staat altijd open.

Reactie fractievoorzitter Mariska Werrij-Wetzels

Ik vind het erg jammer dat het niet gelukt is om tot elkaar te komen. Het coronavirus brengt ons allemaal in een moeilijke positie. Ik heb veel respect en waardering voor de gedrevenheid waarmee Emma haar idealen nastreeft, en ben ervan overtuigd dat zij daarmee doorgaat.

Reactie partijvoorzitter Harold Schroeder

Het bestuur van CDA Limburg betreurt deze uitkomst. Uiteraard respecteren wij de gezamenlijke besluiten van Emma en de Statenfractie. Ik weet en heb van dichtbij gezien hoeveel inzet en energie is besteed door de fractievoorzitter, de fractie en zeker ook Emma om een werkbare weg te vinden. Ik had het passend gevonden als de zetel van Emma na deze conclusie conform afspraak aan de volgende CDA-kandidaat zou worden overgedragen. Ik vertrouw erop dat Emma inhoudelijk trouw blijft aan het verkiezingsprogramma waarop ze is gekozen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.