03 juli 2019

Ger Koopmans en Hubert Mackus gedeputeerden in eerste extraparlementaire college Limburg

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van vrijdag 28 juli j.l. zijn CDA’ers Ger Koopmans en Hubert Mackus voor de periode 2019-2023 (her)benoemd tot gedeputeerden voor de Provincie Limburg. Zij nemen hiermee zitting in het eerste extraparlementaire college van Gedeputeerde Staten van onze provincie. 

Een extraparlementair college is een college dat niet gebonden is aan een coalitieakkoord dat ondertekend is door verschillende partijen die samen een meerderheid in Provinciale Staten vormen en samen gedeputeerden leveren, maar dat regeert op basis van een door haar zelf opgesteld collegeprogramma (Vernieuwend Verbinden). Partijen in de Staten kunnen vervolgens voor elk door het college, op basis van het collegeprogramma, ontworpen voorstel wisselende meerderheden vormen. In deze vernieuwende bestuursvorm zijn de traditionele begrippen coalitie en oppositie aldus niet meer aan de orde.

Ger Koopmans zal zich vanuit zijn portefeuille de komende vier jaar bezighouden met financiën, cultuur, regiodeals, integratie, grondbedrijf, public affairs, personeel en organisatie (bedrijfsvoering), en subsidies. De portefeuille van Hubert Mackus behelst landbouw, monumenten, Brightland Campus Greenport Venlo, Rijksinfrastructuur, plattelandsontwikkeling, provinciale wegen, faunabeleid en biodiversiteit, de PAS, het 1 Miljoen Bomen Plan en natuur (met uitzondering van Natura 2000). De volledige portefeuilleverdeling, alsmede andere relevante documenten met betrekking tot (de vorming van) het nieuwe college, is terug te vinden op de website van de Provincie Limburg.

Wij feliciteren Ger Koopmans en Hubert Mackus met hun benoeming in dit bijzondere college. Tevens danken wij Ger Koopmans in het bijzonder voor zijn tomeloze inzet als informateur (i.s.m. Geert Gabriëls) en later formateur (i.s.m. Karin Straus), maar vooral verbinder; een rol die hij buitengewoon voortvarend en met volledige toewijding heeft opgepakt, en die uiteindelijk geresulteerd heeft in de vernieuwende bestuursvorm die de komende vier jaar het politieke landschap van Limburg zal tekenen. Wij zijn ervan overtuigd dat alle Limburgers zich in deze bestuursvorm, en met name de uitwerking daarvan, zullen herkennen.

Naast Ger Koopmans en Hubert Mackus nemen ook Joost van den Akker, Carla Brugman-Rustenburg, Ruud Burlet, Andy Dritty en Robert Housmans zitting in het extraparlementaire college van Gedeputeerde Staten. Wij wensen hen allen veel succes, plezier en wijsheid toe de komende jaren. Als vanzelfsprekend zullen wij hen wel, vanuit onze rol als parlementsleden, kritisch blijven volgen, waarbij ons verkiezingsprogramma Zin in Limburg! te allen tijde ons uitgangspunt blijft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.