03 juli 2019

Ingrid Voncken-Janssen en Emma Palmen geïnstalleerd als Statenleden

Op vrijdag 28 juni j.l. werden Ingrid Voncken-Janssen en Emma Palmen voor de periode 2019-2023 geïnstalleerd als Statenleden namens het CDA Limburg. Ingrid Voncken-Janssen en Emma Palmen waren de eerste opvolgers op de kandidatenlijst voor Noord- en Midden-Limburg van de afgelopen verkiezingen, nadat Ger Koopmans en Hubert Mackus in dezelfde Provinciale Statenvergadering van 28 juni werden geïnstalleerd als leden van Gedeputeerde Staten in het eerste extraparlementaire college van de Provincie Limburg.

Ingrid Voncken-Janssen en Emma Palmen waren in de periode vanaf de verkiezingen, in de rol van fractievolger, reeds nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de Statenfractie. Wij feliciteren beide dames nu dan ook van harte met hun benoeming tot Statenlid voor de komende periode. De afgelopen maanden hebben wij hen al leren kennen als kundige, betrokken en hardwerkende fractieleden, en wij kijken dan ook uit naar een verdere en nog intensievere samenwerking!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.