14 oktober 2019

Johan Geraats stelt schriftelijke vragen over woningmarktkansen

In het licht van de bekendmaking op Prinsjesdag dat er de komende jaren 1 miljard euro beschikbaar wordt gemaakt voor het vlottrekken van de woningmarkt en er daarnaast nog bijna 1 miljard euro gespreid over de komende tien jaar voor de wooncorporaties beschikbaar wordt gesteld om hun gebouwen en onroerend goed voor de sociale woningbehoefte op orde kunnen brengen, heeft Johan Geraats namens de CDA-fractie een negental schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld.

De woningmarkt raakt momenteel oververhit. De prijzen rijzen de pan uit. Wekelijks krijgen we via de media signalen dat de markt dreigt vast te lopen. Daarbij komen nog de dossiers over stikstof en PFAS, waar planvorming last van ondervindt. Vooral voor starters, jonge gezinnen en senioren is er een groot tekort aan betaalbare en beschikbare woningen, zowel op het platteland als in de stad.

Geraats vraagt onder andere of het College met het CDA van mening is dat een belangrijk onderdeel van de oplossing ten aanzien van de woningmarkt gevonden kan worden in het aanbieden van meer betaalbare seniorenwoningen, waardoor er verdere doorstroming van onderop kan plaatsvinden. Ook vraagt Geraats op welke wijze het College een stevig deel van de beschikbare Rijsmiddelen naar Limburg denkt te halen en hoe het College deze middelen vervolgens wenst in te zetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.