28 februari 2020

Leisure Lane, de verbinding tussen kernen, economie en recreatie

Het Statenvoorstel waarop aan de vooravond de meeste spanning heerste volgde daarna.

In de aanloop naar de vergadering toe hadden een aantal partijen zich kritisch geuit over het voorstel.

Hieronder leggen wij uit waarom wij als CDA enthousiast waren en zijn:

Als Limburg Amerika is, dan is Parkstad New York, want net als het fietspad boven de metrolijn in New York komt er ook in Parkstad een fiets ”LANE”. De iconische New Yorkse ‘High Line’ is namelijk een inspiratiebron voor de Leisure Lane, zo zei voormalig gedeputeerde Geurts vorige periode. Als je daarvoor kiest, dan moet je er ook volledig voor gaan. Met de aanleg van de Leisure Lane wordt niet alleen het fietsen bevorderd (en daarmee de gezondheid van onze inwoners) maar krijgt ook het toerisme een injectie. Toeristische topattracties worden bereikbaar en met elkaar verbonden. 

De Leisure Lane heeft vele voordelen, niet alleen voor de toeristische economie maar zeker ook om een impuls te geven aan de fietsinfrastructuur in Parkstad. De Leisure Lane is niet alleen te meten in harde waarden maar ook in zachte. Zij verbindt, straalt uit en nodigt mensen van Parkstad en omstreken uit om er gebruik van te maken. De Leisure Lane is staat om het fietstoerisme uit het Heuvelland meer te verspreiden en Parkstad is met haar bezienswaardigheden complementair aan het stedelijke bezoekprofiel van Maastricht. Als CDA zeiden we daarom volmondig ja op het voorstel van de Leisure Lane. We betreuren het dat er door het voorstel van diverse partijen een bezuiniging op het plan wordt doorgevoerd, maar hopen dat de Leisure Lane onverminderd iconisch zal worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.