21 oktober 2022

Concept verkiezingsprogramma 2023

CDA Limburg: ‘Limburg moet eigen keuzes maken’

CDA Limburg publiceert vandaag haar inhoudelijke agenda voor de komende vier jaar. Daarmee zetten de Christendemocraten in op eigen keuzes door het provinciale bestuur ‘om te komen met concrete oplossingen voor de echte problemen van Limburgers.’

‘Limburgers verdienen een daadkrachtig, koersvast en betrouwbaar provinciaal bestuur dat de randvoorwaarden schept voor de Limburgse samenleving om te excelleren’ schrijft lijsttrekker Michael Theuns in het voorwoord. ‘In een tijd waarin voor steeds meer Limburgers verworven zekerheden als een eigen huis, een fatsoenlijk inkomen en goede zorg steeds minder zeker zijn, is het aan ons om in Limburg onze eigen keuzes te maken. Om niet afhankelijk te zijn van papieren plannen uit Den Haag op basis van aannames. Maar om zelf te komen met concrete oplossingen voor de echte problemen van Limburgers.’

Eigen keuzes maakt het CDA Limburg onder andere in het stikstofdossier, waar zij pleiten voor uitstoot als uitgangspunt van de aanpak en een alternatief voor de Kritische Depositie Waarde. Waar mogelijk zet het CDA Limburg in op een hoog tempo, maar zij houdt niet dogmatisch vast aan jaartallen als die in bepaalde gebieden onhaalbaar blijken.

Het CDA Limburg stelt voor om een Woonbrigade op te richten om vastgelopen woningbouwprojecten los te trekken. Het speciale team provinciale medewerkers moet gemeenten gaan ondersteunen bij de vergunningverlening omdat gemeenten geen capaciteit hebben om zelf een versnelling aan te brengen. Ook moet soepeler worden omgegaan met bouwplannen buiten bestaande bebouwde contouren.

Om de klimaatdoelstellingen te halen wil het CDA Limburg onder meer 50 miljoen uittrekken voor een isolatieoffensief. Door 50 miljoen te investeren in het isoleren van huizen, wordt energie bespaard die niet opgewekt hoeft te worden en besparen huishoudens op hun energierekening. Ook pleit het CDA Limburg voor een leidende rol bij het opzetten en uitvoeren van grootschalige energieprojecten om zo meer grip te krijgen op het aanbod van energie.

De agenda is geschreven door een commissie onder leiding van Frank van den Heuvel. Het conceptprogramma wordt voorgelegd aan de leden met de mogelijkheid om amendementen in te dienen. Op 7 november ligt de agenda ter vaststelling voor op de Algemene Ledenvergadering.

klik hier voor een link naar het concept verkiezingsprogramma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.