25 mei 2022

Michael Theuns (28) voorgedragen als nieuwe lijsttrekker CDA Limburg

Het algemeen bestuur van het CDA Limburg draagt de 28-jarige Michael Theuns unaniem voor als nieuwe lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023. Een door de Algemene Ledenvergadering (ALV) ingestelde vertrouwenscommissie onder leiding van Petra Dassen (burgemeester Kerkrade) heeft de selectie van de kandidaat-lijsttrekker op basis van een heldere profielschets voorbereid. Het CDA Limburg kiest met de voordracht van Theuns voor verjonging en een nieuwe koers binnen de partij. Michael Theuns is op dit moment fractievoorzitter voor het CDA in de gemeente Beek. Op maandag 13 juni moet de ALV van het CDA Limburg de voordracht bekrachtigen.

Nieuw verhaal
CDA-voorzitter Harold Schroeder is blij met de voordracht: “Michael heeft ons ervan overtuigd dat hij de aangewezen persoon is om het verhaal van het CDA Limburg opnieuw vorm en inhoud te geven. Ondanks zijn nog jeugdige leeftijd beschikt hij over voldoende ervaring en visie om de politieke leiding van onze partij op zijn schouders te nemen.”
Michael Theuns vindt het een enorm eervol om voorgedragen te worden: “Ik heb er veel zin in om de provinciale verkiezingen in te gaan. Het is een verantwoordelijke taak en die verantwoordelijkheid neem ik graag, juist nu.”

Provinciale prioriteiten
Theuns ziet het vormgeven van het Limburgse CDA vanuit de kernwaarden van de partij als grootste uitdaging. “De manier waarop we samenleven is de grootste zorg onder Limburgers. Er is behoefte aan een verhaal hoe mensen zich weer meer verbonden kunnen voelen.” Volgens Theuns vertaalt dat zich in de provinciale politiek in een aantal prioriteiten. “In alles wat we doen moeten we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen en bestaanszekerheid heeft. Mensen moet zich weer gehoord voelen en kunnen vertrouwen op de overheid én op elkaar.” Daarnaast ziet Theuns de grote transities in ons land rondom klimaat, energie en economie als een belangrijke uitdaging. “Zonder de lusten bij de één en de lasten bij de ander neer te leggen. We hebben samen verantwoordelijkheid te nemen.”

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 13 juni wordt Michael Theuns voorgedragen als lijsttrekker van het CDA Limburg. Tijdens een stemming spreken de leden zich dan uit over zijn kandidatuur. Michael Theuns zal zich dan zelf aan de leden voorstellen en zijn visie toelichten.

 

 

Profiel Michael Theuns

Achtergrondinformatie

Michael Theuns werd geboren op 16 maart 1994 te Hengelo (O). Hij groeide vervolgens op in het Zuid-Limburgse Stein en Beek. Na het behalen van zijn VWO-diploma  in Stein behaalde hij zijn zijn bachelor Bestuurskunde en master Public Governance: Public Administration, Economics and Law (cum laude) aan Tilburg University.

Na zijn studie verhuisde Michael terug naar Limburg, waar hij als ambtenaar ging werken bij de Provincie Limburg. Daar was hij tussen 2017 en 2020 allereerst werkzaam als bestuursadviseur Gedeputeerde Staten, waarna hij van 2020 tot 2021 werkzaam was bij de afdeling Programma’s en Projecten (als programmamanager stikstof en projectmanager Leisure Lane). Eind 2021 maakte Michael de overstap naar adviesbureau Berenschot in Utrecht. Daar is hij werkzaam binnen de adviesgroep Openbaar Bestuur als adviseur Samenwerking en Publieke Innovaties en helpt hij publieke organisaties met het realiseren van resultaat op complexe opgaves.

Naast zijn werk is Michael sinds 2018 politiek actief binnen het CDA als gemeenteraadslid van de gemeente Beek, waar hij zowel in 2018 alsook recent in 2022 met voorkeursstemmen werd verkozen. Sinds augustus 2019 mag hij daarbij de rol van fractievoorzitter invullen namens de Beekse CDA-fractie. Eén van zijn belangrijkste thema’s is daarbij altijd de oververhitte Limburgse woningmarkt geweest. Zo diende hij in 2020 een motie in om lokaal en regionaal te stoppen met het opleggen van saneringsverplichtingen en/of financiële compensatieverplichtingen aan initiatiefnemers van nieuwe woningbouwplannen, wat de aanleiding was voor een grondige herziening van het Zuid-Limburgse woonbeleid (de inperking van de zogeheten ‘sloopregeling’).

Michael is woonachtig in het Zuid-Limburgse Beek, waar hij sinds 2018 samenwoont met zijn vriendin. Naast werk en politiek is hij daar actief bij de lokale voetbalvereniging VV Caesar.


Opleiding

 • 2016 – 2017: Tilburg University
  • MSc Public Governance: Public Administration, Economics and Law (cum laude).
 • 2013 – 2016: Tilburg University
  • BSc Bestuurskunde
 • 2012 – 2013: Tilburg University
  • Bedrijfseconomie. Eerste jaar afgemaakt, daarna geswitcht.
 • 2006 – 2012: Groenewald Stein
  • VWO (NT + NG)

Loopbaan

 • 2017 – 2021: Provincie Limburg
  • Bestuursadviseur Gedeputeerde Staten
  • Programmamanager stikstof
  • Projectmanager Leisure Lane
 • 2021 – heden: Berenschot BV
  • Adviseur samenwerking & publieke innovaties

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.