28 februari 2020

Naast de recreant ook het woon-werkverkeer op de fiets!

Als tweede onderwerp stond vrijdag het Fietsbeleid op de agenda. Met dit Fietsbeleid wil het College de ambitie realiseren om meer mensen op de fiets te krijgen. De provinciale ambitie is het realiseren van een toename van het fietsverkeer ( i.p.v. de auto) met 20% in het jaar 2027 t.o.v. het jaar 2017.

Om die doelstelling te halen, zet men in op:

  • Het verder aanleggen van euregionale en bovenregionale Limburgse utilitaire fietsroutes en het aanleggen van een fietsnetwerk tussen de grote steden, liefst via snelfiets routes.
  • Het beter bereikbaar maken van regio’s, de campussen, de economische toplocaties en de in de Euregio gelegen universiteiten, waarbij eveneens ingezet wordt op keten mobiliteit. 

Het CDA onderstreept deze beleidslijnen, maar voegt hier graag het volgende aan toe:

Wij vinden dat de Provincie een rol heeft om utilitaire fietspaden te realiseren tussen de kleine dorpskernen en de centrumgemeenten. Het CDA hecht grote waarde aan de leefbaarheid in kleine kernen en ziet in de verbetering van dergelijke fietsnetwerken ook kansen om jongeren en senioren vaker met de fiets te laten rijden.

Gedeputeerde Brugman gaf aan dat de provincie nadrukkelijk rekening houdt met de dorpskernen wanneer er een snel-fietspad wordt aangelegd tussen de grote steden.

Verder gaf de Gedeputeerde in de rest van de discussie ook nog aan dat het een uitdaging wordt om deze periode het fietsnetwerk uit te breiden omdat gemeenten minstens 50% van de kosten moeten bijdragen. Reden genoeg dus om ook in uw eigen gemeente aan te dringen op een goed fietsplan!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.