26 mei 2021

Reactie CDA-Statenfractie op eindverslag verkenning

Vandaag heeft verkenner Onno Hoes zijn eindverslag toegelicht aan de fractievoorzitters in Provinciale Staten en gepubliceerd. Hij concludeert dat een stabiel en extraparlementair bondgenootschap vanuit acht middenpartijen, waaronder het CDA, de beste optie is voor de resterende Statenperiode.

Het CDA begrijpt de conclusie die de verkenner trekt uit zijn gesprekken met alle twaalf de Statenfracties. Wij zijn blij te zien dat een grote meerderheid in Provinciale Staten wil vasthouden aan al het reeds vastgestelde beleid. Daarmee blijft Limburg een betrouwbare overheid.

Voor de fractie miste een noodzakelijke stap in het proces om te komen tot een nieuw College van Gedeputeerde Staten. Het vorige College en de Commissaris van de Koning zijn afgetreden omdat er te weinig vertrouwen in was dat zij de gewenste nieuwe bestuurscultuur konden gaan realiseren. Het CDA is dan ook blij dat het Presidium heeft ingestemd met ons voorstel om een debat te voeren over integriteit en wat de nieuwe bestuurscultuur inhoudt, voordat verder kan worden gesproken over de opdracht voor en de vorming van het nieuwe college. Deze debatten vinden plaats op 3 en 4 juni.

Vanuit een constructieve grondhouding wil het CDA het voorstel van de heer Hoes nader onderzoeken, gericht op een snelle invulling van de bestuurlijke gaetn die zijn ontstaan. Want wij delen de zorg van veel Limburgers deze bestuurscrisis leidt tot stilstand op cruciale dossiers. Daarbij wegen de uitkomsten van het debat over integriteit en bestuurscultuur voor de fractie zwaar in het bepalen van een definitief standpunt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.