27 januari 2022

Reactie CDA-Statenfractie op het rapport ‘Blinde hoeken van het integriteitsbeleid van de Provincie Limburg’

Gisteren is het eindrapport van de enquêtecommissie ten aanzien van het commissariaat bij Terraq van voormalig gedeputeerde Ger Koopmans, ‘Blinde hoeken van het integriteitsbeleid’ verschenen. De eerste conclusie, dat er geen belangenverstrengeling door Koopmans is vastgesteld, bevestigt het vertrouwen dat de CDA-Statenfractie in hem heeft gehad en gehouden. Dat neemt niet weg dat ook wij met de wetenschap van nu concluderen dat alle betrokkenen andere keuzes hadden kunnen en moeten maken om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan.

Tegelijkertijd bevat het rapport ook stevige conclusies over de wijze waarop is omgesprongen met deze situatie. Met name met betrekking tot het maken van zogenaamde beheerafspraken om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen en het elkaar aanspreken op handelen en risico’s, is collectief tekortgeschoten. Door de voormalig Gedeputeerde, door het college van Gedeputeerde Staten, de Commissaris van de Koning, maar ook door Provinciale Staten.

De conclusies uit het rapport tonen daarnaast de noodzaak om continu te werken aan een gezonde politieke cultuur. Datzelfde is ook in het kader van de bestuurscrisis in het voorjaar geconstateerd. De verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een andere cultuur voelt en neemt het CDA. Daarmee hebben wij reeds een start gemaakt, bijvoorbeeld door een eigen integriteitscommissie in te stellen naar aanleiding van publicaties over integriteitsschendingen.

Dit rapport en het aankomende vrijdag te verschijnen rapport over de bestuurscultuur in Limburg opgesteld in opdracht van  interim-Commissaris van de Koning Remkes, biedt een feitelijke basis om het gesprek over de gewenste politieke cultuur te voeren en de aanbevelingen bieden concrete aanknopingspunten. Vanuit dat perspectief kijkt de CDA-Statenfractie dan ook uit naar de behandeling van de diverse rapporten in Provinciale Staten en hoopt daarmee dit jaar gezamenlijk met de andere fracties op een voortvarende manier aan de slag te kunnen gaan met het vormgeven van deze cultuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.