10 februari 2020

Rudy Tegels: "Doelgericht en efficiënt archeologiebeleid maakt het voor iedereen beter!"

Wij hebben de discussie over archeologie op hoofdlijnen gevoerd. Enerzijds is de vraag wie waar verantwoordelijk voor is en anderzijds is de vraag wat we binnen die verantwoordelijkheid willen bereiken, wat is het doel van archeologie? Wat ons betreft is dit klip en klaar: we willen binnen onze verantwoordelijkheid iets nieuws toevoegen aan onze geschiedenis, want ons betreft dragen wij die doelstelling ook uit.

Het zoeken naar deregulering, op basis van eigen ervaring in het verleden is daarbij een uitgangspunt. Nut en noodzaak wordt bij te maken keuzes degelijk afgewogen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ook de gemeentes, het waterschap en betrokken marktpartijen volop bij het archeologiebeleid worden betrokken. Om dat vast te leggen hebben we een amendement ingediend waardoor we het beleid efficiënter en doelgerichter maken. Met ruime meerderheid werd dit aangenomen.

Daarnaast steunen wij de lijn van het college om lokale vondsten ook vooral lokaal ten toon te stellen en om scholen actief te betrekken zodat ook kinderen op basis van vondsten leren van onze geschiedenis.

We zijn op de goede weg met ons archeologiebeleid en we zoeken samen naar de juiste, verantwoorde weg om het efficiënter en doelgerichter te maken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.