05 oktober 2021

Schriftelijke vragen inzake bericht ‘Twee maanden dumping van landbouwgif in Maas’

Bijna een jaar geleden is een grote lading puur landbouwgif in België in de Maas gedumpt, zo blijkt uit het nieuwsbericht ‘Twee maanden dumping van landbouwgif in Maas’.[1] Hoewel de vervuiling bij het meetpunt in Eijsden is opgemerkt, is er geen alarm geslagen. Voor het CDA is het onacceptabel dat de Maas en daarmee een grote bron van het drinkwater in Limburg bewust wordt vervuild en dat niet wordt ingegrepen zodra signalen van vervuiling binnenkomen.

Dit heeft geleid tot de volgende vragen van het CDA:

  1. Is het College bekend met het bericht ‘Landbouwgif in Maas gedumpt’?
  2. Klopt het dat er eind vorig jaar gedurende 74 dagen sprake is geweest van de moedwillige dumping van grote hoeveelheden, in totaal 710 kilo, glyfosaat in de Maas in België?
  3. Is bekend waar de lozing heeft plaatsgevonden?
  4. Welk verband bestaat er tussen het afspoelen van glyfosaat op verhard terrein, bijvoorbeeld industrie- en woongebied, en de in Eijsden gemeten concentratie?
  5. Klopt het dat Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) niet is geïnformeerd door Rijkswaterstaat toen het te hoge gehalte glyfosaat werd geconstateerd?
  6. Welke gezondheidsrisico’s hebben inwoners van Limburg als gevolg gelopen?
  7. Welke negatieve effecten hebben flora en fauna in Limburg ondervonden als gevolg van de grondwatervervuiling?
  8. Is de Provincie door Rijkswaterstaat geïnformeerd toen het glyfosaat werd geconstateerd? Zo nee, hoe reflecteert het College hierop?
  9. Welke rol ziet het College voor de Provincie en WML in (het voorkomen) van vergelijkbare gevallen in de toekomst?
  10. Welke stappen zet het College, zowel nationaal als internationaal, om WML te steunen om incidenten als deze te voorkomen?

 

[1] Dagblad De Limburger, 8 september 2021, Ruim twee maanden lang landbouwgif in Maas gedumpt - De Limburger.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.