08 april 2022

schriftelijke vragen inzake berichtgeving 'Limburg spant de kroon met aantal drugsafvaldumpingen'

Geacht College,

 

In oktober 2021 stelde de CDA-fractie reeds schriftelijke vragen over de stijging van het aantal drugsdumpingen in Limburg.

In de berichtgeving in de media van 4 april jl. werd wederom bevestigd dat in Limburg het afgelopen jaar het vaakst drugsafval werd gedumpt. Mede naar aanleiding van deze berichtgeving en de beantwoording van de vragen van november jl. stellen wij u de volgende vervolgvragen:

1. Welke stappen heeft het College sindsdien gezet om aan te haken bij het onderzoek, dat door de politie is uitgevoerd, naar de explosieve toename van het aantal dumpingen in Limburg?

2. Op welke termijn verwacht het College Provinciale Staten te kunnen informeren over de redenen achter deze forse toename?

3. Hoeveel aanvragen zijn er in geheel 2021 binnengekomen in het kader van de ‘Subsidieregeling opruiming drugsafval’ en wat is de totale hoogte van deze aanvragen?

In 2020 werd een aanvang gemaakt met het project ‘Vrijwillige Groene Brigade’ en werd ingezet op het samenwerkingsverband ‘Samen Sterker In Limburg’.

4. Welke resultaten zijn er sindsdien door de (Vrijwillige) Groene Brigade concreet geboekt in de aanpak van ondermijning in het buitengebied?

5. Hoe is de voortgang binnen SSIL en welke resultaten zijn er binnen dit samenwerkingsverband geboekt?

6. Welke rol ziet het College voor de Provincie Limburg weggelegd in de verdere aanpak van ondermijning?

 

Namens de CDA-fractie,

Aissa Meziani

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.