04 april 2023

Schriftelijke vragen over de Limburgse Natuurdoelanalyses

Op vrijdag 31 maart publiceerde de Ecologische Autoriteit haar adviezen over de eerste twee Limburgse Natuurdoelanalyses (van de Maasduinen en de Meinweg). Het rapport laat duidelijk zien dat er iets moet gebeuren in de natuur om instandhoudingsdoelen te halen. Maar laat tegelijkertijd ook zien dat veel op dit moment nog compleet onduidelijk is. Dat geldt voor de staat van de natuur, voor de precieze oorzaken daarvan en ook voor het mogelijke effect van herstelmaatregelen. Onze fractievoorzitter Michael Theuns stelde daarom vandaag een aantal vragen aan het college van GS. Klik hier om de schriftelijke vragen te bekijken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.