11 september 2019

Schriftelijke vragen over droogte en gevolgen op de Maas

Statenlid Johan Geraats heeft schriftelijke vragen over de droogte op de Maas gesteld. De aanhoudende droogte zorgt voor grote problemen voor de scheepvaart, omdat er sprake is van een zeer lage aanvoer van water. De aan- of afvoer is met momenten gedaald tot minder dan 10 m3 per seconde, terwijl deze normaal rond de 50 m3 per seconde zou moeten liggen. Rijkswaterstaat heeft om deze reden besloten de sluisdeuren minder vaak te openen, waardoor er meer water stroomopwaarts in de Maas wordt vastgehouden. Het nadeel van deze maatregelen is het ontstaan van lange wachttijden voor de sluizen. Deze kunnen oplopen tot wel vier uur. Ook leiden de maatregelen ertoe dat er minder Maaswater kan worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het inlaten van water in kanalen en zijstromen in Limburgse wateren voor landbouw en natuur. De droogteproblemen zijn niet nieuw; ze spelen al meerdere jaren. Voor de CDA-fractie zijn zij reden om schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten te stellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.