08 april 2020

Starters op de woningmarkt ondersteunen

Fijn wonen is meer dan een dak boven je hoofd hebben….. Een fijne woning is waar je je thuis voelt. Zeker nu we in ten gevolge van de Coronacrisis zo veel als mogelijk thuis blijven, blijkt hoe belangrijk het is om een plek te hebben waar je jezelf prettig en veilig voelt. Er is nog steeds een tekort aan passende woningen. Mensen wachten op of zoeken naar een fijne woning, of het nu om een huurwoning of een koopwoning gaat. Op de markt voor koopwoningen is veel beweging; hoe de prijzen zich zullen ontwikkelen valt nu moeilijk in te schatten. In ieder geval blijft het voor starters op de woningmarkt lastig om hun eerste eigen huis te (kunnen) kopen. Het CDA snapt echter heel goed dat mensen toch graag een eigen woning willen kopen. Daarom vinden wij het belangrijk om mensen daar bij te helpen, als het aankopen van een eerste eigen woning moeilijk is.

De Provincie biedt al jaren, samen met vrijwel alle Limburgse gemeenten,  de mogelijkheid om een starterslening te verstrekken aan mensen die hun eerste eigen huis kopen.

Met die lening, waarover in de eerste 3 jaar na aankoop geen rente betaald hoeft te worden, helpt de Provincie starters op de woningmarkt een handje. Er zijn de afgelopen jaren al 3.260 startersleningen verstrekt en de regeling wordt nu voortgezet en verruimd. Dat besluit is door Provinciale Staten vandaag genomen. Daardoor kunnen kopers die een eerste eigen woning kopen tot maximaal 225.000 euro in aanmerking komen voor een starterslening van maximaal 20%. Mooi steuntje in de rug van vele kopers: het CDA heeft dat besluit dan ook van harte ondersteund.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.