08 november 2021

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering - maandag 15 november 2021

Aan de CDA leden van Limburg,
 

Bij deze ontvangen jullie de agenda voor de ALV van 15 november aanstaande. Vooralsnog vindt de vergadering plaats bij Cultureel Centrum Don Bosco (Monseigneur Savelbergweg 100, Heel). De vergadering begint om 19.00 en eindigt om 21.00 uur.
Demissionair vicepremier en Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, is aan het begin van de vergadering digitaal te gast om te spreken over zijn ervaringen de afgelopen twee jaar.
 
Ik verheug me erop om jullie allen weer fysiek te ontmoeten.
 

Met vriendelijke groet,
 
Harold Schroeder
Voorzitter CDA Limburg

NB:
- We volgen de geldende coronamaatregelen, wat betekent dat een Corona Toegangsbewijs (QR-code) gescand zal worden bij binnenkomst. Kijk op www.coronacheck.nl indien u niet weet hoe u een dergelijk toegangsbewijs kunt verkrijgen.
- Wanneer een verdere aanscherping van de coronamaatregelen daar aanleiding toe geeft, zal de ALV digitaal plaatsvinden. Indien dat het geval is, wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agendapunten
 

  1. Opening
  2. Gastspreker Hugo de Jonge
  3. Mededelingen
  4. Verslag ALV 26-6-2921 (zie onderstaand)
  5. Presentatie uitwerking conclusies en aanbevelingen Commissie Integriteit
  6. Samenstelling Dagelijks Bestuur CDA Limburg
  7. Begroting 2022
  8. Provinciale politiek door Mariska Werrij-Wetzels, voorzitter CDA-Statenfractie
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wij stellen het op prijs als u zich aanmeldt voor deze ALV.
Dit kan tot uiterlijk 12 november per mail bij Manon Neven [email protected] ovv ALV.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.