09 augustus 2021

Vacature - Lid Dagelijks Bestuur met in portefeuille HRM

Het Dagelijks Bestuur van het CDA Limburg is op zoek naar een:

 

Lid Dagelijks Bestuur met in portefeuille HRM

 

Lid Dagelijks Bestuur:

Het Dagelijks Bestuur (DB) van het CDA Limburg is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het CDA Limburg en is daartoe door het Algemeen Bestuur (AB) gemandateerd. Het DB vertegenwoordigt het CDA Limburg niet alleen binnen de provincie, bijvoorbeeld in relatie tot de CDA Statenfractie, maar ook op nationaal niveau. Het DB zorgt voor de voorbereiding van de besluitvorming en de uitvoering van de besluiten van het AB en de Algemene Ledenvergadering (ALV). In spoedeisende gevallen neemt het DB beslissingen, die achteraf aan AB resp. ALV worden verantwoord.

 

-Specifieke verantwoordelijkheden-

Het DB lid is specifiek belast met de portefeuille Human Resource Management. Het lid van het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van het DB in relatie tot HRM.    

Het DB lid onderschrijft het CDA gedachtegoed en is lid van het CDA dan wel bereid lid te worden.

 

Taken:

Samen met een zittend DB-lid ben je onderdeel van het bestuurlijk HRM team. Jullie gaan vol aan de slag met

  • Het in afstemming met het Landelijk Bureau formuleren van HRM beleid, het opstellen van hierbij horende HRM instrumenten en het implementeren hiervan bij o.a. de afdelingen.
  • De aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Integriteit Limburg op het gebied van HRM. Dit betekent dat je o.a. gaat zorgen voor een adequaat en aantrekkelijk opleidingsprogramma. Maar ook zaken als ‘ hoe houden we de dialoog binnen onze partij op gang?’ En ‘hoe kunnen we talenten binnen onze partij meer tot ontwikkeling laten komen?’ zijn zaken waar je je mee bezig gaat houden.
  • Het verbreden van de ideologische basis en het uitbouwen van de ‘kweekvijver’ behoren tot de belangrijkste taken.

 

Procedure:

Geïnteresseerden voor de functie van lid Dagelijks Bestuur met in portefeuille HRM kunnen dit kenbaar maken door een motivatiebrief inclusief CV per e-mail toe te sturen naar de partijsecretaris van het CDA Limburg; Louk Bongarts ([email protected]).

Reageren is mogelijk tot en met 31 augustus 2021.

Op basis van de reacties worden kandidaten geselecteerd voor een gesprek. Het is de bedoeling dat de selectiecommissie een voordracht doet aan de ALV.

De selectiecommissie wordt gevormd door de voorzitter van het DB en 2 andere DB leden, waarvan één lid eveneens belast is met de portefeuille HRM.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.