01 augustus 2023

Vacature Voorzitter Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van het CDA Limburg is op zoek naar een nieuwe voorzitter

 

Beste CDA’ers,

Het CDA Limburg is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De voorzitter van de provinciale afdeling is voorzitter van het Dagelijks Bestuur (DB) en van het Algemeen Bestuur (AB). De voorzitter vertegenwoordigt het CDA Limburg binnen het nationaal partijbestuur (verenigingsraad) en houdt intensief contact met de CDA Statenfractie in Limburg. In deze belangrijke tijden voor de toekomst van het CDA houdt de voorzitter regie op veranderingen en treedt hierin verbindend op naar alle afdelingen van het CDA in Limburg. De voorzitter moet een visie hebben hoe de implementatie van eventuele veranderingen gevoed kunnen worden.

Taakomschrijving:

De voorzitter is het gezicht het CDA Limburg. Hij of zij houdt het overzicht, voert de regie en bewaakt de procedures.

De voorzitter:

 • leidt de vergaderingen van het DB (ca. 10 x per jaar), van het AB (ca. 2 x per jaar) en de algemene ledenvergadering (minimaal 2 x per jaar). In overleg met de secretaris zorgt de voorzitter voor de voorbereiding van de vergaderingen en de juiste afhandeling van de agenda;
 • is namens de provinciale afdeling lid van het landelijk partijbestuur, wat met zich meebrengt ca. 6 vergaderingen per jaar, een bestuursweekend en ca. 3 zaterdagen per jaar (waarvan 2 x een congres);
 • is adviseur van de CDA-Statenfractie, woont als zodanig regelmatig fractievergaderingen bij en houdt tevens functioneringsgesprekken met de Statenleden;
 • onderhoudt namens de provinciale afdeling de contacten met de pers;
 • neemt een vertrouwenspositie in en onderhoudt daartoe contacten met de verschillende geledingen in de (provinciale) partij, maar ook daarbuiten;
 • geeft leiding aan het partijbureau CDA Limburg in de rol van werkgever.

 

Profielschets: 

De voorzitter die we zoeken, en die bovenstaande werkzaamheden op zich neemt, moet voldoen aan de volgende criteria:

 • Is CDA-er in hart en nieren, onderschrijft het christendemocratisch gedachtegoed en straalt dat ook uit;
 • is Limburger in hart en nieren;
 • is een teamspeler en treedt verbindend op binnen het DB, AB en naar de afdelingen;
 • is bekend met de partijorganisatie (in de verschillende geledingen) en is in staat een herkenbare relatie te ontwikkelen en te onderhouden met de verschillende geledingen;
 • beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • staat midden in de samenleving en neemt netwerken mee en bouwt nieuwe netwerken op;
 • heeft voldoende tijd beschikbaar;
 • maakt zich samen met het DB sterk voor het scouten van (nieuw) talent en het coachen van actieve politici;
 • is minimaal vier jaar beschikbaar voor de functie;
 • heeft continu aandacht voor partijvernieuwing;
 • heeft inzicht in een vrijwilligersorganisatie;
 • beschikt over bestuurlijke en vergader technische kwaliteiten;
 • heeft aantoonbare affiniteit en/of ervaring met openbaar bestuur;
 • is niet tegelijk voorzitter van een onder de provinciale afdeling ressorterende gemeentelijke afdeling;
 • kan functioneren in een collegiaal bestuur en onderschrijft de integriteitsprincipes, zoals verwoord door de commissie Kaiser, van het CDA Limburg;
 • heeft aantoonbare ervaring en kwaliteit op niveau van interne en externe communicatie.

 

De voorzitter kan en wil goed samenwerken met andere vrijwilligers, is gewend aan het werken binnen een vrijwilligersorganisatie en is enthousiasmerend, inspirerend en integer.

 

Reageren?

Reacties kunnen voorzien van motivatiebrief en CV per e-mail worden toegestuurd aan Manon Neven ([email protected]). Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij vicevoorzitter Jos Teeuwen ([email protected])

Reageren is mogelijk tot18 september 2023. Op basis van de brieven worden er kandidaten geselecteerd voor een gesprek met de selectiecommissie. Deze bestaat uit Ria Oomen  (voorzitter), Mariska Werry, Murk Peutz, Paul Stelder en Bob Vostermans. Op basis van dit gesprek wordt bepaald of de kandidaat wordt voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering CDA Limburg in het najaar. Tijdens deze ALV wordt de nieuwe voorzitter gekozen.

 

Dagelijks Bestuur CDA Limburg

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.