27 augustus 2022

verlenging inschrijftermijn kandidaat Statenleden

Wij zoeken energieke Provinciale Statenleden voor het CDA in Limburg

 

Onlangs deden wij een oproep aan Limburgers die Provinciaal Statenlid willen worden, om hun belangstelling kenbaar te maken. De einddatum was 1 september maar vanwege de lange zomervakantie hebben wij de termijn verlengd naar 1 oktober.

Zoals jullie ongetwijfeld hebben gevolgd is onze partij in beweging. Via onze politiek leider Wopke Hoekstra, maar vooral via fractievoorzitter Pieter Heerma hebben we in de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat het kabinet op een aantal belangrijke onderwerpen (stikstofbeleid, bestaanszekerheid en asiel) een andere koers maar vooral een andere, mensgerichte aanpak moet kiezen. Dat zijn de thema’s waar CDA Limburg onder leiding van Michael Theuns, onze lijsttrekker, accenten wil zetten. Iedereen, die daar samen met ons, de schouders onder wil zetten is van harte welkom om mee te doen.

Voor de volledigheid nog een keer onze profielschets, de betekenis van de CDA Statenfractie en wat wij van jou als kandidaat verwachten en hoe je kunt solliciteren. We hopen je binnenkort te spreken.

Op 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. In Limburg wordt er dan opnieuw een Limburgs parlement gevormd. Leden van Provinciale Staten stellen kaders voor het beleid van het College van Gedeputeerde Staten. Zij vertegenwoordigen de Limburgs, belangenorganisaties en gemeentes in de Provincie Limburg en controleren het College van Gedeputeerde Staten op haar beleid. Het CDA is op zoek naar energieke Provinciale Statenkandidaten die met het gedachtegoed van het CDA vorm gaan geven aan het provinciale beleid.

De Statenfractie
De Statenfractie, allen CDA collega’s geven samen uiting aan het gedachtengoed, zowel binnen de Provinciale Staten als onder de Limburgers. Het CDA Limburg streeft naar een fractie die een afspiegeling is van de provincie, waarin alle regio’s vertegenwoordigd zijn. Gezamenlijk zijn zij een groep met verschillende inhoudelijke deskundigheden, kennis, ervaring en competenties.

 • Het CDA Limburg streeft ernaar door een zorgvuldig selectieproces zorg te dragen voor het ontstaan van een evenwichtige fractie:
 • Met een evenwichtige leeftijdsopbouw.
 • Met een evenwichtige man/vrouw verhouding.
 • Met een evenwichtige verdeling wat betreft culturele, maatschappelijke en sociaaleconomische achtergrond.
 • Met een balans tussen vernieuwing en continuïteit.


Voor een herkenbaar CDA profiel dient een CDA Statenlid ook te beschikken over competenties en persoonskenmerken. Tijdens de Statenperiode vindt het CDA Limburg het belangrijk dat er gestreefd wordt naar het verder ontwikkelen van de competenties.

Wie is het CDA Statenlid?
Je bent maatschappelijk betrokken, hebt draagvlak in je eigen regio en bent daar ook bekend. Je bent benaderbaar, toegankelijk en omgevingsbewust. Door je actieve en initiatiefrijke houding probeer je zoveel mogelijk Limburgers en/of organisaties te benaderen en te betrekken. Je luistert naar de omgeving, bent betrouwbaar en integer en komt je afspraken na.
Je durft kritisch te zijn binnen de politieke arena en bent zelfbewust en aanspreekbaar als het gaat om het eigen functioneren en van de fractie. Je communiceert gemakkelijk en hebt plezier in je politieke werk. Incasseringsvermogen is aanwezig en een gezonde dosis humor en lef.

Wat beteken je voor het CDA?
Het CDA gedachtengoed heb je verinnerlijkt en daardoor ben je herkenbaar als CDA’er. Belangrijke thema’s voor het CDA breng je naar het publieke debat waar deze met enthousiasme worden uitgedragen. Met de CDA fractie en fracties van overige partijen werk je op een prettige manier samen. Je bent resultaat- en oplossingsgericht en sluit mogelijk benodigde coalities. Debatten bereid je goed voor en in het openbaar ben je een makkelijke spreker om de CDA- boodschap over te brengen.

Welke ervaring heb je in je rugzak tot nu toe?
Als Statenlid heb je deskundigheid en/of affiniteit op een of meerdere relevante provinciale beleidsterreinen. Je hebt kennis opgedaan in de politiek, alsook ambtelijke procedures, mocht dit in mindere mate aanwezig zijn ben je bereid hierin kennis te ontwikkelen. Het statenlid is, eventueel na scholing, op de hoogte van de procedures en instrumenten van de Statenvergadering en weet deze waar nodig ook daadwerkelijk te gebruiken.
Functionele en statutaire vereisten:

 • is bereid en beschikbaar om zich in te zetten voor partijpolitieke activiteiten;
 • is bereid om voldoende tijd te investeren (15 tot 20 uur per week);
 • zal het statenlidmaatschap voor de volledige periode vervullen;
 • voldoet aan de statutaire vereisten wat betreft nevenfuncties waaronder de cumulatie van functies, zo ook benoemd in het rapport Kaiser;
 • dient voor de definitieve vaststelling van de advieslijst een “Verklaring Omtrent Gedrag” te overleggen;
 • voldoet aan het CDA-kandidaatsreglement.

Bijzonder aandachtspunt:
Zoals genoemd zijn binnen de afdeling van het CDA Limburg naar aanleiding van het rapport Kaiser dubbelmandaten niet gewenst. Dat geldt voor zittende wethouders, raadsleden en dagelijks- en algemeen bestuursleden van het Waterschap Limburg.

Solliciteren kan door een mail te richten aan het bestuur van het CDA Limburg via [email protected] om de benodigde formulieren en het reglement aan te vragen. De ingevulde formulieren dienen voor 1 oktober 2022 in ons bezit te zijn. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.