01 juni 2022

ONS THUIS ONS BEEKDAELEN

Voorwoord 

Voor u ligt het eerste coalitieprogramma van de gemeente Beekdaelen. Na een informatieronde zijn wij, de partijen Vernieuwingsgroep, Beekdaelen Lokaal en CDA, overeengekomen om voor de nieuwe bestuursperiode het dagelijks bestuur van de gemeente Beekdaelen te vormen. Een bestuursperiode die zich kenmerkt door grote maatschappelijke uitdagingen: de wooncrisis, de klimaatcrisis, het verwerken van de coronacrisis, de politieke ontwikkelingen in Oost-Europa en daarbij nog de stijgende grondstofprijzen. In dit programma worden prioriteiten gesteld en staan heldere doelstellingen verwoord. We spreken over een eerste coalitieprogramma. Voor de start van de nieuwe gemeente Beekdaelen zijn we immers begonnen met een raadsbreed programma. Uit de evaluatie daarvan is gebleken dat zo’n programma te weinig concreet en dus te weinig sturend is. Na de periode van harmonisering is nu de tijd aangebroken om in dit coalitieprogramma te herijken en concrete en haalbare ambities te formuleren, die financieel realiseerbaar en qua personele inzet uitvoerbaar zijn. Per programmalijn geven wij aan welke afspraken met het College van B&W worden gemaakt. Het vertrouwen in de politiek en het openbaar bestuur kan ook in Beekdaelen beter. We roepen onze collega-raadsleden, collegeleden en ambtenaren op de samenwerking met onze inwoners te versterken. Transparantie, duidelijkheid en betrokkenheid aan de voorkant vormen daarbij onze leidraad. Dit coalitieprogramma is een ‘levend’ document: zowel bij het verder uitwerken naar acties als op basis van initiatieven van onze burgers gaan wij in gesprek met inwoners, ondernemers, sociale partners en andere betrokkenen over de verdere invulling en uitvoering van ons beleid. Inwoners zullen al aan het begin bij nieuwe initiatieven betrokken worden. Omdat iedere kern of wijk in de gemeente Beekdaelen een eigen cultuur en identiteit heeft, wordt ook hier gezocht naar maatwerk. Namens de fracties: Vernieuwingsgroep - Beekdaelen Lokaal - CDA
Coalitieprogramma 2022 - 2026 | Beekdaelen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.