Mirjam Depondt-Olivers

Fractievoorzitter

Kwaliteit van openbaar bestuur is voor mij een belangrijk thema. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid beslist en handelt in hun belang, duidelijk is over wat ze doet en waarom, en ook doet wat ze zegt. Een overheid die naast mensen staat, en hen helpt om samen onze maatschappij te blijven ontwikkelen. Maar vooral ook een overheid waarin bestuurders én volksvertegenwoordigers het goede voorbeeld geven door integer en fatsoenlijk te handelen, niet te polariseren en mensen in hun waarde te laten. Helaas is dat zeker niet altijd wat in de praktijk wordt gebracht, maar voor mij juist reden om daar de schouders onder te zetten.

Contactgegevens:

Mobiel: 06-46 39 00 17
E-mail (Provincie): mlh.de­pondt@prvlim­burg.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.