CDA Nederweert

Charlot Koppen

#3 | Ospel

Naam:
Charlot Koppen

Woonplaats:
Ospel

Wat doe je in het dagelijks leven?
Mijn twee kinderen zitten in de laatste klassen van het basisonderwijs. Ik ben een echte Bourgondiër en vind het belangrijk dat te compenseren met sporten. In Eindhoven werk ik als projectleider aan de ontwikkeling van het gebied rond het Centraal Station. Hier komen ca. 6.500 woningen, voorzieningen en een compleet nieuwe infrastructuur. De groei van Brainportregio heeft ook impact op onze gemeente. We kennen allemaal wel iemand die daar werkt of we gaan er zelf heen in onze vrije tijd. Dat biedt natuurlijk kansen, ook voor Nederweert.

Wat wil je voor de gemeente betekenen?
Nederweert verandert, maar niet alles hoeft anders. Wat goed is, moet je behouden. Zo is het eeuwig zonde dat het pand Alda aan de Kerkstraat gesloopt is. Dat mag bij de Boelenbeem aan de Bredeweg, met het oude scoutinggebouw en voormalig brandweerkazerne, niet gebeuren. De proef met de nieuwe afvalinzameling verloopt rommelig, dat is geen vooruitgang. Wat beter kan? Sporten en een gezonde leefstijl nog meer stimuleren. We zitten te veel achter een scherm, elkaar ontmoeten doet goed. Ook de aanhaking op de Brainportregio moet versterkt worden. De jeugd van nu werkt nu eenmaal vaak buiten de gemeentegrenzen, maar wil hier wel blijven wonen. Laten we dat zo houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.