Maatschappelijk betrokken onderwijs en verenigingsleven

Voor een sterk en vitaal
verenigingsleven

Wij maken ons sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Hier leert jong en oud om samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te nemen.

We gaan verenigingen in alle kernen actief benaderen en helpen na de voor  hen moeilijke coronaperiode. Daar waar ze de steun het hardste nodig hebben, geven we ondersteuning. Dit kan zijn op het gebied van ledenwerving of gaten in de begroting te dichten die als gevolg van de coronacrisis zijn ontstaan.

Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden voor verenigingen, met name voor bestuurstaken. Van goedwillende burgers wordt een professionele inzet verwacht. Hieromtrent moet meer begrip en ondersteuning van de gemeente komen. We moeten hun bestuurlijk werk verlichten.

Wij willen voor verenigingen dat regels en vergunningen worden verminderd. Geef verenigingen en clubs meer ruimte voor initiatief. Het is goed als ze voor hun plannen en ideeën de ruimte krijgen. Waar mogelijk kan worden volstaan met algemene regels of met een melding.

Daar waar voorzieningen onder druk staan worden deze bij voorkeur ingericht voor meerdere gebruikers. Zo kunnen voorzieningen langer behouden blijven. Scholen, zorginstellingen en verenigingen maken bijvoorbeeld gebruik van hetzelfde gebouw.

Leren en werken

Veel jongeren komen moeilijk aan een stageplaats tijdens hun opleiding. Een stageperiode is niet alleen belangrijk voor verdere ontwikkeling van vaardigheden en competenties, maar het is ook een voorwaarde om af te studeren of over te gaan naar een volgend studiejaar. Veel jongeren ondervinden stress omdat het aanbod van overheid en bedrijfsleven ontoereikend is. In het ergste geval staken zij om deze reden hun studie. Met als resultaat een studieschuld en geen diploma. Ondernemers ervaren op hun beurt een tekort aan (nieuwe) opgeleide medewerkers.

De maatschappelijke stage is voor scholen niet verplicht. We willen dat scholen gestimuleerd worden om scholieren kennis te laten maken met maatschappelijke organisaties. Zo willen we datjongeren ervaring opdoen door een bijdrage te leveren aan de samenleving en het werken in een (vrijwilligers)organisatie.

Duurzame schoolgebouwen

Doordat het inwonersaantal van Nederweert groeit, komen verschillende scholen krapper in hun jasje te zitten. Wij gaan benodigde uitbreidingsplannen daarom actief ondersteunen en hun hierin ontzorgen.

Voor alle scholen wordt in beeld gebracht welke duurzaamheidsinvesteringen noodzakelijk zijn, om (bijna) energieneutraal te worden en voldoende ventilatie te hebben.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.