10 september 2020

Arbeidsmarktbeleid

Naar aanleiding van het rekenkamerrapport over het arbeidsmarktbeleid in Venlo is ons fractielid Desirée Thissen Kritisch. Het rapport geeft o.a. aan dat er geen gefundeerde arbeidsmarktanalyse ligt zodat we niet kunnen meten of de door het college ingezette instrumenten om onze inwoners aan het werk te krijgen wel werkt.

Het kost Venlo veel geld om mensen aan het werk te krijgen -meer dan in referentie gemeenten- en het we weten niet of onze aanpak dit tot gevolg heeft. De 60% Venlonaren die al aan het werk zijn in Venlo zijn niet ons zorgpunt. Dit zijn voor een groot deel mensen die hun eigen weg kunnen vinden naar de werkgever.

We zijn altijd trots op het aantal bedrijven dat zich in Venlo vestigt, maar wat willen we met de banen die we creëren? Wie zou die moeten invullen? En hoe zorgen we ervoor dat het aanbod (onze beroepsbevolking) matched met deze opdracht in economisch domein? Wat dragen de bedrijven die zich hier vestigen en de mensen die er komen werken bij aan Venlo? Kunnen we dan een nieuw theater bouwen? Hier moeten we over nadenken...

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.