Ruimte aan de samenleving

De gemeente Venlo. Een prachtige gemeente met een mooie, historische binnenstad en unieke wijken en dorpen. Het CDA is trots dat wij uit die wijken en kernen een geweldige kandidatenlijst hebben kunnen samenstellen. Elke wijk en elk dorp is anders en moet ook anders blijven. De laatste vier jaar is het vertrouwen van burgers in de politiek op de proef gesteld. Wij vinden het essentieel om samen met onze inwoners dit vertrouwen te herstellen. 

Wat willen wij nog meer de komende vier jaar? Ten eerste moet de financiële huishouding van de gemeente op orde komen zonder dat dit ten koste gaat van de zorg die mensen nodig hebben. Doorgaan met het ontwikkelen van onderwijsinstellingen op elk niveau, en doorgaan met het schrappen van onnodige regelgeving. Het CDA gelooft in de vrijheid van vrijwilligers, burgerinitiatieven en verenigingen. Deze dienen ruim baan te krijgen bij het te voeren beleid van de gemeente. 

Onze 20 speerpunten: 

 • Doorgaan met het aantrekken van hoger onderwijs. 
 • Zichtbare en laagdrempelige overheid in alle wijken en kernen.
 • Een veilig Venlo, van en voor iedereen. 
 • Doorgaan met verbindingen te realiseren met de Euregio op allerlei gebieden en uitbouwen wat reeds is gerealiseerd.
 • De gemeente moet de eigen organisatie en financiën op orde brengen.
 • Passende zorg moet voor iedereen die het nodig heeft worden gegarandeerd.
 • Flexibel doch respectvol omgaan met nieuwe bestemmingen voor monumentale en beeldbepalende gebouwen.
 • Statushouders moeten zo snel mogelijk meedoen in de samenleving door middel van scholing, het leren van de Nederlandse taal en (vrijwilligers)werk.
 • Door middel van wijk- en dorpsraden wordt de zeggenschap over de eigen woon- en leefomgeving blijvend vergroot. 
 • Schrappen van onnodige regelgeving en administratie voor verenigingen en kleinschalige voorzieningen. 
 • Blijvend investeren in (snel)fietsroutes.
 • ruim baan voor mantelzorgers en initiatieven met betrekking tot mantelzorgwoningen. 
 • Inspelen op het unieke dat Venlo te bieden heeft op toeristisch gebied.
 • Venlo energieneutraal in 2030. 
 • Met betrekking tot sport en cultuur staan de verenigingen en de wensen van de verenigingen centraal in het te voeren beleid van de gemeente. 
 • Inspelen op de nieuwe kansen en ontwikkelingen rondom de Maas.
 • Initiatieven voor het versterken van de binnenstad worden omarmd. 
 • Geen vrij spel voor ongebreidelde kamerverhuur. 
 • Wij zijn constructief, doch kritisch over het toe voeren softdrugs beleid. 
 • Een vast ambtelijk aanspreekpunt voor burgerinitiatieven. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.