18 augustus 2020

CDA Venlo stelt vragen inzake de vervuiling en verloedering van Venlo

Naar aanleiding van de berichtgeving omtrent de vervuiling en verloedering door zwerfafval en stortingen in Venlo heeft Jos Hoezen namens de fractie van het CDA in Venlo de volgende vragen gesteld:

Venlo verloedert door zwerfafval en stortingen, moeten wij constateren dat het de gemeente niet lukt om hier paal en perk aan te stellen. Al jaren vormen hondenpoep, vuurwerk en zwerfafval de top drie betreffende ergernissen van burgers.

Het college pronkt met het gegeven dat zij luisteren naar de problematiek aangegeven door de burgers en hiernaar adequaat willen handelen.

Dit noopt ons tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Waarom reageert het college niet adequaat op deze problematiek hoewel deze veelvuldig door de burgerij alsook van uit de politiek wordt gemeld?
  2. Wat doet het college om het bewust zijn bij burgers te vergroten?
  3. Neemt het college de klacht op beperkte handhaving serieus?
  4. Wat is de reden van deze beperking in handhaving, en wanneer kan de raad een voorstel tegemoet zien met maatregelen om te voorzien in een handhaving welke voldoet aan een veilige, schone, en leefbare omgeving?
  5. Het tekort c.q. gebrek aan capaciteit m.b.t. de handhaving, heeft dit op meerdere onderdelen betrekking dan de reeds aangehaalde problematiek? Zo ja, welke?
  6. Neemt het college in overweging om te komen met een voorstel waarin  de BOA’s meer bevoegdheden krijgen ?
  7. Neemt het college in overweging om de capaciteit van het aantal BOA’s uit te breiden ?
  8. Is het college met ons van mening dat genoemde problematiek een probleem is van de eerste categorie, en de raad in de begroting van 2021 een voorstel hierover mag verwachten?

De burger is onze vervuilde stad met zijn dorpen en buurten zat, en wij zien dan ook uw antwoorden met meer dan gewone belangstelling binnen de hiervoor gestelde termijn tegemoet.

                                                                         

                                                                             Namens het C.D.A Venlo

                                                                             J.G.U.G. (Jos) Hoezen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.