03 januari 2023

Het CDA luistert naar wat er leeft binnen de gemeenschap en zoekt naar mogelijkheden om hieraan tegemoet te komen.

En dit geldt ook voor ons raadslid Jos Hoezen.

In Belfeld ( zijn dorp !) verkeert hij graag tussen zijn dorpsgenoten. Men heeft er in Belfeld weet van dat hij raadslid is in Venlo en wordt hier regelmatig op aangesproken . Zo ook wat betreft de “woningnood”. Dit vooral wat betreft het woningtoewijzingsbeleid welk wordt gehanteerd door de woningcoöperaties.

Woningen welke vrijkomen of nieuwbouw, worden sporadisch toegewezen aan de autochtone Belfeldenaar. Men wordt als het ware “gedwongen” huisvesting elders te zoeken buiten Belfeld. Jos kon niet anders als dit probleem te onderkennen.  De plaatselijke wooncoöperaties verschuilen zich achter:  Het toewijzingsbeleid wordt uitgevoerd door “thuis in Limburg”. 

Dit noopte Jos om te gaan zoeken naar andere opties. Een eventuele oplossing vond hij door een gehanteerd project in de gemeente Leudal. Dit gekoppeld aan de bereidheid van grondbezitter(s) om hier medewerking aan te verlenen, en interesse vanuit de bewoners, resulteert  in het plan zoals wordt gepubliceerd.    

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.