03 oktober 2018

"Meer Maas Meer Venlo" onder de loep

Onlangs lazen we in de Limburger dat Venlo zijn huiswerk moet overdoen bij de keuze voor de locatie van de nieuwe jachthaven. De gemeente laat de financiering zwaar wegen, terwijl de MER-commissie de natuur wil sparen. De gemeente Venlo moest beter onderbouwen waarom ze de jachthaven het liefst wil verplaatsen naar de Maasoever bij Océ. Het plan om het gebied rond de Maas boven Venlo tegen hoogwater te beschermen wordt tot november in de ijskast gezet zodat de raad dan bij de begrotingsbehandeling een goede financiële afweging kan maken. Rondom het “Meer Maas Meer Venlo” project spelen meerdere zaken die samenhangend dit project vormen.

Miriam Duckers van onze CDA fractie heeft in de raadsvergadering van 26 september jl. aan het College gevraagd of de raad nog voor november uitgebreider wordt geïnformeerd over de inhoud van deze zaak. Tevens vroeg zij hoe het kan dat de bezwaren tegen de natuurgebieden waar de nieuwe recreatiehaven zou komen, onlangs pas aan het licht zijn gekomen. Zij is verbaasd dat onze ambities en doelen niet hard genoeg door onze Gemeente zijn duidelijk gemaakt en waarom de Gemeente niet goed heeft kunnen uitleggen aan de MER commissie waarom de overslaghaven uitgebreid moest worden. Bij de Océ-weerd kan het graven van een jachthaven gecombineerd worden met het aanleggen van een nevengeul die volstroomt bij hoogwater. Hiervoor werd een bijdrage van het Rijk verwacht. Miriam Duckers vroeg zich tevens af of eerder bekend was dat deze optie financieel niet haalbaar was.

Het College (Wethouder Pollux) gaf aan dat het inderdaad een complex verhaal is. Ze deed de toezegging dat er een informatiebijeenkomst voor de raad in oktober komt waarin over de hoogwater beschermingsopgave en over “Meer Maas Meer Venlo” zal worden verteld. Eerder is als voorkeurslocatie voor de haven De Océ Weerd gekozen waar ook nu nog veel te onderzoeken is. Andere locaties zijn nog niet uit beeld. Voordat een plek definitief wordt vastgesteld, zullen voor alle thema’s (recreatie, toerisme, natuur etc.) d.m.v. een onderzoek, naar oplossingen gezocht moeten worden. Bij een eerder vrijwillig MER-onderzoek is een commissie advies gevraagd over de aanpak en is o.a. geadviseerd om ook de natuurwaarde expliciet mee te nemen. Hierbij is geen sprake van een conflict. De financieringen zijn zwaar meegenomen bij de keus van de Océ-Weerd omdat dit een van de koppelkansen zijn voor het “Meer Maas Meer Venlo” project. De financiële situatie was niet eerder bekend maar wel te verwachten en de (financiële) risico’s zullen bij alle onderdelen nader onderzocht worden zodat de raad in november bij de begroting een weloverwogen keuze kan maken. Daarna komt er een “go” of “no-go” moment. Miriam Duckers kreeg ook nog te horen dat we geen bijdrage mislopen, dat er een kans aanwezig kan zijn dat er toch nog gekeken moet worden naar een nieuwe locatie en dat de raad dan bij de beslissing over die locatie betrokken zal worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.