04 juli 2021

Onze raadsleden Miriam Dückers en Jos Hoezen op "Retail-Safari"

Mirian Duckers en Jos Hoezen hebben namens het CDA deelgenomen aan de z.g. “retail-safari” waarbij afgevaardigden van de gemeenteraad Venlo door de stadsdeelmanagers Schins (Tegelen) en van Heyster ( Blerick) bijgepraat werden betreffende de wensen met een onderbouwing voor deze centra. 

In de PSW locatie in Tegelen werden zij ontvangen en werd door  beide managers hun visie met de afgevaardigden gedeeld . Dit werd onderbouwd met een filmpje het geen de wensen en potentie op een mooie manier weergaven.

In brochures welke ter hand werden gesteld wordt op een duidelijke manier weegegeven wat de ambities zijn . De brochures welke voor iedereen de moeite waard zijn om hiervan (digitaal) kennis te nemen zijn voor Tegelen :  https://magazine.winkelcentrum-tegelen.nl/index.html   De brochure van Blerick is zo ver wij weten nog niet digitaal beschikbaar. Wellicht is deze op te vragen middels [email protected] .

Na de toelichting van beide managers, werd eerst het centrum (kerkstraat)  van Tegelen bewandeld waarbij betreffende manager de plannen fysiek deed toelichten om  zich zo  een nog beter beeld te kunnen vormen hetgeen de plannen/wensen zijn m.b.t. centrum Tegelen.   Het betreft hier vooral  het centrum vanaf de Martinuskerk richting het oude gemeentehuis met hierin veel elementen relaterend aan de kleigeschiedenis van Tegelen.  De problematiek leegstand werd onderkend en ook hiervoor wordt actief gezocht naar nieuwe invulling welke niet direct een winkelfunctie behoort te hebben.   Met deze herinrichting wordt getracht de inwoners van Tegelen, en de wijken en dorpen in de omgeving, te bewegen hun aankopen ( weer) in Tegelen te doen.  De gezelligheid van boodschappen doen en het verblijf in het centrum  moet weer tastbaar worden.

Met de kanttekening dat de buurdorpen Belfeld en Steyl deze ontwikkeling met argusogen zal volgen  en wellicht bezwaar zullen aantekenen tegen (delen van) deze plannen,  gezien de eventuele zuigkracht vanuit hun centrum naar centrum Tegelen, zal tevens gezocht moeten worden naar, hoe men deze buren kan garanderen dat ook zij een centrum  met functie behouden.  Aandacht hiervoor zal zeker niet ontbreken in her verkiezingsprogramma van het CDA.     

Hierna vervoegde men zich naar centrum Blerick, al waar stadsdeelmanager van Heyster  vol vuur de ambities zoals verwoord in de brochure “Beleef het in Blerick” deed verdedigen en onderbouwen.   Gezien de ontwikkelingen welke reeds gaande zijn in “omgeving Berden” zal ook hier op een identieke wijze als in Tegelen getracht worden het centrum gezelliger te maken middels herinrichting en her invulling van panden in dit centrum met de nadruk op Kloosterstraat  en Laurentiusplein.

De informatie welke werd meegegeven aan de raadsleden c.q. fractieondersteuners kan men als waardevol betitelen. Beslissingen welke op korte termijn alsook op langere termijn genomen zullen moeten worden inzake deze centra’s, zullen niet makkelijker worden hier door, maar leggen wel gewicht in een schaal welke doorslaggevend kan zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.