06 juli 2021

Schriftelijke vragen toekomstbestendigheid Rivierpark Lomm

In 2006 is in Lomm gestart met de realisatie van een hoogwatergeul. Het belangrijkste doel van deze 2 kilometer lange geul is hoogwaterbescherming, daarnaast zal er een gebied met nieuwe, “natte” natuur ontstaan.
Het project Hoogwatergeul Lomm nadert zijn einde en zal naar verwachting in 2022 worden beëindigd.

In 2020 is ten noorden van de ingang van de Hoogwatergeul een zgn bypass gerealiseerd, eea konform een wens van de lommenaren uit het dorpsontwikkelingsplan 2011. Deze extra geul is beter bekend als Rivierpark Lomm, een parkachtig landschap waarin zowel hoogwaterbescherming, natuur, archeologie en recreatie een plek hebben. Er zijn faciliteiten aangebracht die de belevingswaarde verhogen zodat het gebied aantrekkelijk wordt voor kleinschalige (extensieve) recreatie). Door de aanleg van een nieuw fietspad en wandelpaden is hier “fietsen langs de Maas” alsmede een populair “ommetje” mogelijk gemaakt.
Met warm weer is Rivierpark Lomm een mooi plekje om te zonnebaden en daar wordt dan ook goed gebruikt van gemaakt.
Rivierpark Lomm is nu eigendom van de ontgronder.

Nu de voltooiing van de Hoogwatergeul nabij is, is de ontgronder verkennend onderzoek aan het doen om het gebied Rivierpark Lomm evt over te dragen aan een gecertificeerd natuurbeheerder (bijv. Limburgs Landschap of Staatsbosbeheer). Het Limburgs Landschap heeft in eerdere instantie aangegeven geen interesse te hebben in de overname van dit gebied, dit is echter een standpunt van enkele jaren geleden.

Met de evt overname van Rivierpark Lomm door een natuurbeherende instantie bestaat het risico dat het gebied een andere invulling gaat krijgen en in het ergste geval wordt afgesloten voor publiek, dit is natuurlijk niet wat oorspronkelijk beoogt is met dit gebied…..Lomm met het gezicht naar de Maas.

Hoewel er nog geen concrete ontwikkelingen zijn ingezet, heeft het CDA toch de volgende vragen aan het college:

1. Bent u het met ons eens dat Rivierpark Lomm de huidige inrichting en functionaliteiten moet behouden als open recreatiegebied voor onze inwoners?
Zo nee, waarom niet?

2. Bent u evt bereid om met de huidige eigenaar van dit gebied in gesprek te gaan om op de hoogte te komen en te blijven van de toekomstplannen?
Zo nee, waarom niet?

3. Bent u het met ons eens dat er mogelijk kansen voor de gemeente liggen om dit mooie gebied aan de Maas in Lomm te verwerven?
Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw reactie graag tegemoet binnen de gestelde termijn.


Namens de CDA-fractie,


Jack van den Hombergh

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.