23 november 2022

Vragen over de vergoeding voor de opruimkosten van gedumpte drugsafval

Namens het CDA Venlo heeft ons raadslid Jos Hoezen vragen gesteld aan het college inzake het verruimen van de vergoeding voor de opruimkosten van gedumpt drugsafval.
Het is belangrijk om deze problematiek in Venlo inzichtelijk te maken en gedupeerden bij te staan waar mogelijk.

Schriftelijke vragen betreffende gedumpt drugsafval

Aan: college van burgemeester en wethouders gemeente Venlo
Betreft: Het verruimen van de vergoeding opruimkosten gedumpt drugsafval
Datum: 22 november 2022

  1. Bent u bekend met het bericht dat het kabinet de vergoeding van opruimkosten na dumpingen van drugsafval voor particulieren en overheden verruimt ?
  2. Hoe vaak is onze gemeente de afgelopen jaren geconfronteerd met drugsdumpingen en wat zijn hiervan de financiële consequenties geweest
  3. Bent u het met het CDA eens dat het verontrustend is dat de huidige, oude subsidielang niet in alle gevallende volledige kosten voor particulieren kon dekken voor het opruimen van drugsafval, dat door criminelen over de rug van van onze inwoners gedumpt wordt in buitengebied/natuur?
  4. Vindt u het, net als het CDA ook uitermate onrechtvaardig wanneer onze inwoners moeten opdraaien voor de kosten welke gepaard gaan met het opruimen van drugsafval op hun grond?
  5. Wat is de gemeente bekend over het aantal gevallen waarin particulieren het opruimen van drugsafval uit eigen zak moeten betalen, omdat de huidige subsidieregeling tekort schiet? Heeft u een actuele stand van zaken?
  6. Welke maatregelen worden er door onze gemeente genomen om, de drugsdumpingen in de natuur tegen te gaan en het milieu te beschermen tegen bodemverontreiniging ?
  7. Wat zouden de (Rijks) overheden en de samenleving nog meer kunnen doen, waar onze gemeente met hun inwonersmee geholpen is? Zeker als het hier gaat om de aanpak van drugscriminaliteit en het tegengaan van dumpingen betreffende drugsafval. Wat heeft u concreet nodig?
  8. Bent u bereid, om boeren en andere grondeigenaren actief te wijzen op de mogelijkheden tot een ruimere vergoeding van de opruimkosten betreffende drugsafval? Zo ja, op welke manier, zo nee, waarom niet?

Zien uw antwoorden binnen de hiervoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de CDA fractie
Jos Hoezen 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.