02 december 2020

Vragen over de ophaalcyclus GFT Container

Het CDA heeft bij monde van raadslid Jos Hoezen op 2-12-20 vragen gesteld m.b.t. de door de gemeente ingevoerde nieuwe ophaalcyclus van de gft-container. Onze inwoners werden middels media en brief geïnformeerd dat deze nieuwe ophaalcyclus ingaat per 1 december 2020. Daar deze berichtgeving wel zeer recentelijk door de gemeente werd gecommuniceerd, bereikten ons berichten van ongenoegen. Veel mensen zijn hierdoor zijn overvallen.

An sich zijn wij geen tegenstander zijn van deze nieuwe ophaalmethodiek, maar dat de tijd van invoering naar onze mening wel binnen een zeer korte termijn plaats vindt. Zeker nu men nog doende is met het opschonen tuinen en het opruimen van blad- en tuinafval. Daar waar geen bladkorven voorhanden zijn, is men afhankelijk van de gft-container.

Wij hebben voorgesteld c.q. gevraagd om de nieuwe ophaalmethodiek pas in te voeren in 2021 zodat de inwoners hierop middels de weg van geleidelijkheid kunnen inspelen. Het college wilde hier helaas niet aan, met name vanuit financieel oogpunt. Het college erkent dat zij te laat waren dit te communiceren. Dit had als oorzaak problemen betreffende de digitale afvalkalender. Tevens geeft het college aan een herhaling in de toekomst te willen voorkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.