12 april 2022

Zorgen over geboortezorg

Ons kersvers gemeenteraadslid Raquel van de Put schreef afgelopen week een brief over de grote zorgen die er zijn over de geboortezorg en de keuzevrijheid die wij hierin hebben.

Wij hopen dat onze landelijke fractie onze boodschap overneemt en de geboortezorg én de keuzevrijheid blijft zoals het is. Hieronder de brief:

Aan: CDA Fractie van de Tweede Kamer
Afzender: CDA Fractie gemeente Venlo
Onderwerp: Geboortezorg - Noodalarm

 

Geachte Fractie van het CDA,

Met veel verbazing hebben wij kennisgenomen van het feit dat het huidige kabinet (met deelname van het CDA) en het ministerie van VWS onder leiding van Minister Kuipers voornemens is om de geboortezorg onder de regeling Integrale Bekostiging te laten vallen. ‘Hierdoor wil men de kwaliteit van de integrale geboortezorg monitoren, met als doel op landelijk en regionaal niveau te leren en te verbeteren om relevante keuze-informatie voor cliënten en zorginkoopinformatie voor de zorgverzekeraars te bieden.’ (zorginzicht.nl)

Deze nieuwe regeling heeft grote gevolgen voor zelfstandig werkende verloskundigen, die de inrichting van de zorg omtrent de zwangerschap en bevallingen bij de patiënt in de veilige, vertrouwde omgeving verzorgen. Door deze wijziging zullen declaraties enkel gedaan kunnen worden door één grote organisatie, waardoor deze groep zelfstandige verloskundigen zich ernstige zorgen maakt over de toekomst van geboortezorg dichtbij de patiënt: 1. Ze vrezen de sterke positie van ziekenhuizen, die alle zorg ineens kunnen aanbieden. 2. Ze vrezen dat verzekeraars de voorkeur zullen geven aan het werken met ziekenhuizen boven het zakendoen met kleinere, losse partijen. 3. Ze vrezen dat de vrije keuze van de zwangere niet meer zo vrij zal zijn, en er een grote kans is dat de toegang tot laagdrempelige geboortezorg in de wijk in het gedrang komt. 4. Ze vrezen dat zelfstandige verloskundigen moeite zullen hebben een praktijk voor te zetten, laat staan te starten. 5. Ze vrezen voor een bedreiging in hun autonome samenwerking met ziekenhuizen.

Ondanks de uitspraak van Minister Kuipers dat de keuzevrijheid wettelijk is vastgelegd ‘Er dus niets zal veranderen en de zwangere een vrije keuze blijft houden’, heeft het de angst niet weggenomen dat de politiek en de verzekeraars straks indirect bepalen met welke polis, welke zwangere, waar wordt geholpen.

Dit is mijns inziens niet te rijmen met de vrije keuze omtrent geboortezorg. Is deze belofte daadwerkelijk houdbaar? Want hoe wij in Nederland de geboortezorg hebben ingericht is uniek en valt zelfs onder Immaterieel Nederlands Erfgoed. De drempel om naar een zelfstandige praktijk voor verloskunde in de buurt te kunnen, wordt onnodig verhoogd. Dit leidt niet alleen tot een vergroting van de keuze- en kansenongelijkheid, maar is tevens een directe bedreiging voor de unieke en prachtige begeleiding van zwangerschappen en bevallen in Nederland. Laat staan de goede integrale samenwerkingen tussen ziekenhuizen en zelfstandig verloskunde praktijken zoals die er nu zijn.

Het is aan ons, ervoor te zorgen dat geboortezorg niet een keuze is van de overheid of nog erger van de zorgverzekeraar: de christelijke democratische intentie maakt het onze partij verplicht om deze invulling van zorg rond de bevalling niet te laten bepalen door de belangen omtrent budgetten verstrekt door zorgverzekeraars en grotere ziekenhuizen.

Als kersvers raadslid, moeder van vier kinderen (waaronder twee dochters) en dus ervaringsdeskundige met betrekking tot de keuzevrijheid omtrent bevallen, kan ik niet aan het noodalarm, dat de verloskundigen middels de actie van vandaag op 1 april 2022 en de onder andere door mij getekende petitie overhandigd op 12 april 2022, voorbijgaan.

Met klem verzoeken wij onze fractie van de Tweede Kamer zich met hand en tand te verzetten tegen deze regeling met betrekking op de geboortezorg en de gevolgen hiervan voor de zwangeren van nu, de moeders van morgen en onze dochters in de toekomst, zodat ook zij de vrije keuze mogen hebben.

Ervan overtuigd zijnde, dat onze intentie duidelijk aan u kenbaar is gemaakt, verblijven wij,

Hoogachtend,
Namens de fractie CDA Venlo,


Raquel van de Put
Raadslid CDA Venlo

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.