Wie ben je?

Mijn naam is Anne Thielen, 30 jaar en trotse inwoner in Venray.

 

Waar en met wie woon je?

Ik woon op dit moment in het centrum van Venray. Rond juni ga ik verhuizen naar het mooie Annapark.

 

Waarom ben je lid van het CDA?

Het is een partij die voor de gewone man of vrouw opkomt. De inwoner die werkt (al dan niet vrijwillig), die zorgt voor zijn naasten en die zich op wat voor manier dan ook nuttig probeert te maken voor de samenleving. Of dat nu is door goed voor zijn gezin te zorgen of door ook daarnaast zich in te zetten voor een grote groep mensen. Samenleven doe je met elkaar en niet individueel. Daarmee zorg je voor elkaar en wil je iets betekenen voor een ander of de gemeenschap waarbij je hart ligt. Daarbij horen tradities die ons binden, maar ook de christelijke normen en waarden waarop onze samenleving gebouwd is.

Ons gedachtegoed is gebaseerd op verbinding, saamhorigheid, verantwoordelijkheid nemen en stabiliteit. In een land waar de tegenstellingen alleen maar groter worden en de maatschappelijke opgaven toenemen geloof ik juist in die kracht.

Wat vind jij belangrijk voor Venray? / welke thema’s gaan je aan het hart?

Dat we naar elkaar omzien in Venray, welzijn & welvaart hand in hand gaan, iedereen de mogelijkheid krijgt om talenten waar te maken en dat we er alles aan doen om iedereen in Venray een fijn thuis te bieden. Zowel in Venray als op ons vitale platteland.

De komende jaren werk ik graag aan onze speerpunten die in ons verkiezingsprogramma benoemd zijn, waaronder versnellen woningbouw, (on)zichtbare veiligheid en een bruisend Venray waar overal wat te beleven valt.

 

Door wie laat jij je inspireren?

Allereerst door de mensen die ik ontmoet en de verhalen waar zij mij rondlopen. Dat is mijn dagelijkse bron van inspiratie. Die betrokkenheid is essentieel voor mij om mijn werk in de Venrayse politiek te kunnen uitoefenen.

Daarnaast houd ik ervan om zo nu en dan in een biografie te duiken van een politiek leider. Op dit moment lees ik de biografie van Angela Merkel, ‘Kanselier in haar tijd’.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.