20 april 2017

Zorgen over project insteekhaven Waalwijk

De CDA fractie uit Aalburg ziet graag dat de gemeente Aalburg aan tafel komt bij de planvorming over het project Haven 8 te Waalwijk. Hierbij wordt o.a. een containeroverslag haven gerealiseerd direct aan de overzijde van het dorp Drongelen.

Volgens fractievoorzitter Arno Bouman moet het effect op de leefbaarheid voor de inwoners van Aalburg vooraf niet onderschat worden. “Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan geluidsoverlast, stofvorming en horizonvervuiling. Door de drukkere scheepsvaart zal de veel gebruikte pont bij Drongelen waarschijnlijk minder vaak kunnen varen. Dat is voor veel scholieren en inwoners uit Aalburg én Waalwijk een belangrijke verkeersader. Dit maakt het logisch dat de gemeente Aalburg zich sterk maakt voor de belangen van haar inwoners.”

Graag ziet de lokale CDA fractie dat de gemeente Aalburg een actieve rol aan gaat nemen bij de planvorming en hierbij de dorpsraden van Drongelen, Eethen, Genderen, Meeuwen en Babyloniënbroek betrekt én op de hoogte houdt. Er zijn signalen dat dit onvoldoende gebeurt. Daarnaast wil CDA Aalburg dat de gemeente Waalwijk in kaart brengt wat de daadwerkelijke effecten zijn voor de inwoners van de Aalburgse dorpen.  “Op dit moment zijn we als raad maar ook als dorpsraden afhankelijk van berichtgeving uit de media. Dat kan en moet anders!”

Daarom heeft het CDA een aantal vragen ( LINK ) gesteld aan het college van Aalburg. Hopelijk geven deze vragen bevredigende antwoorden. Daarnaast zullen contacten gelegd worden met de CDA-collega’s uit Waalwijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.