04 maart 2017

CDA Altena kiest Harm-Jan van der Beek tot voorzitter

ALTENA - De CDA afdelingen Werkendam, Woudrichem en Aalburg hebben maandag 6
maart in dorpshuis Tavenu te Nieuwendijk samen de nieuwe afdeling CDA Altena opgericht.
Tot voorzitter van CDA Altena is gekozen Harm-Jan van der Beek (56) uit Genderen. Van der
Beek komt uit een echt politiek nest, zo waren zowel zijn opa als vader wethouder, maar ook
zijn moeder was raadslid in de gemeente Aalburg. Als 16 jarige werd hij al lid van toen nog
de ARP. Hij was raadslid voor het CDA van 2002-2006 in Aalburg. “Het CDA zit diep in
mijn hart, het is een degelijke partij met een sociale kant. Ik ben supertrots dat het CDA het
goed doet in de peilingen. Het is een partij waar ik mijn talenten graag voor wil inzetten”. Van
der Beek is directeur van het internationale bedrijf Uniform-Agri dat sofware voor de
melkveehouderij ontwikkeld. Naast zijn werk heeft hij zich ook altijd ingezet voor
samenleving, zo is hij voorzitter van het dorpshuis in Genderen. “Dat dorpshuis is een
voorbeeld voor veel andere dorpshuizen, het is goed bezet en vrijwilligers zetten zich in zodat
alles er piekfijn uit ziet”.
Voor de nieuwe gemeente Altena wil hij zich met het CDA vooral inzetten voor het ‘wij
gevoel’. “De gemeente is straks een groot gebied met veel dorpen, die elk hun eigenheid
moeten behouden. Voorzieningen moeten we ook zo dicht mogelijk bij de inwoners leggen,
zoals de dorpshuizen. Die verantwoordelijkheid moet je op dorpsniveau leggen. Een soort
super dorpshuis op één centrale plek moeten we niet willen. Lokaal houden, wat lokaal kan”.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Altena gaat hij vooral op zoek
naar talenten om zo een goed team samen te stellen. “Het CDA wil een krachtig en goed
bestuur voor de nieuwe gemeente; daar maken we graag deel van uit. Zodat de leefbaarheid,
de eigenheid en bedrijvigheid in onze regio ten goede komen aan onze eigen inwoners”.
De drie CDA afdelingen trekken al jarenlang samen op in de regio en na het formele besluit
tot de herindeling op 26 januari 2016 is gewerkt aan de samenvoeging. In de drie
gemeenteraden hebben 13 CDA raadsleden zitting. Tevens is het CDA vertegenwoordigd in
de drie colleges met drie wethouders.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.