10 januari 2017

Jaarplanning fractievergaderingen

2017: jaar van de verbinding

 

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak noemde burgemeester 2017 het jaar van de verbinding. Probeer te elkaar te vinden i.p.v. tegenstellingen op te zoeken. Een uitspraak waar we als CDA Aalburg fractie van harte achter staan.
Ook in 2017 willen én zullen we ons als lokale politieke partij weer inzetten voor de samenleving in onze dorpen. Dit jaar zal ook in het teken staan van de verdere verbinding met Woudrichem en Werkendam tot de nieuwe gemeente Altena. Het herindelingsadvies zal dit voorjaar worden vastgesteld waarmee weer een belangrijke formele mijlpaal wordt genomen. Belangrijker vinden wij echter hoe we de komende twee jaar gaan experimenteren met de verschillende icoonprojecten. De raden blijven betrokken maar zullen ook moeten leren loslaten en de verschillende groepen hier de nodige ruimte in moeten geven. Langs de drie lijnen van zelfredzaamheid, duurzaamheid en veelzijdigheid zullen de nodige projecten gestart gaan worden.

Op het vlak van het CDA zal in 2017 de afdeling CDA Altena opgericht worden. Hierover binnenkort meer. Tot 1 januari 2019 is Aalburg een zelfstandige gemeente en vergadert haar raad maandelijks. Als fractie sluiten we aan bij dit ritme en zullen we maandelijkse als fractie bij elkaar komen. De vergaderdata zijn vastgesteld op de volgende momenten:

donderdag 12 januari
maandag 6 februari  
maandag 6 maart
donderdag 6 april
maandag 8 mei
donderdag 8 juni
donderdag 29 juni
maandag 4 september
donderdag 12 oktober
donderdag 2 november
donderdag 23 november

De vergaderingen wordne gehouden in de commissiekamer van het gemeentehuis en vangen aan om 20:00 uur. We hopen weer dat er een aantal leden / belangstellenden willen aanschuiven.

Gelukkig heeft onze herhaalde oproep in november geleid tot extra belangstelling voor deze vergaderingen. We hopen dat meerdere mensen aan gaan schuiven. Uw stem en inbreng wordt zeer gewaardeerd!!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.