29 november 2013

Beste Shah, gun SOOLVA even rust!

Vanmorgen sloeg ik het Brabants Dagblad open en vernam ik uit de krant dat Ideaalburg, oftewel Shah Sheikkariem zich gepiepeld voelt omtrent de gang van zaken rondom SOOLVA.  Een serieuze zaak dus!

Ik moest gelijk denken aan het voorval van enkele weken geleden. Toen beschuldigde Sheikkariem wethouder Schreuders van miscommunicatie rondom SOOLVA. Dat bleek echter, zo werd beweerd, een verkeerde interpretatie van de journalist van de krant te zijn.  Sheikkariem was sportief en zette e.e.a. recht gedurende de openbare raadsvergadering.

Nog maar een paar weken verder weer een groot stuk in de krant. Ideaalburg vindt dat de raad te laat is geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom SOOLVA. De pijlen worden nu met name gericht op wethouder van de Ven uit Werkendam. De raad zou via de krant hebben moeten vernemen dat er een sluitende begroting zou zijn en dat er een nieuwe algemeen directeur is benoemd.  In andere kranten is overigens te lezen dat er sprake is van de benoeming van een interim algemeen directeur.  Precies conform het raadvoorstel was op 12 november jl. is aangenomen.

Ik vraag me af wat Sheikkariem bezielt om dergelijke grote woorden te gebruiken in de krant. De wethouders van de drie gemeenten zetten met gezwinde spoed stappen in het SOOLVA dossier. Eindelijk.  Natuurlijk moet de raden goed en tijdig geïnformeerd worden.  Maar het kan toch niet zo zijn dat elke stap in dit dossier eerst met de raad besproken moet worden voordat er een beslissing genomen kan worden? Dat laatste beweert Dert Vlaander (SGP) in hetzelfde artikel. Vreemd want dat is in tegenspraak met het raadsbesluit wat nog maar twee weken geleden is genomen.

Bij de aanstelling van een interim directeur mag ik hopen dat eerst met de direct betrokken zoals GMR en MT binnen SOOLVA is overlegd.  Zij zijn hierbij veel belangrijker dan de raad van Aalburg. Zij moeten met elkaar zorg dragen voor goed onderwijs voor de kinderen. Dat moet prioriteit één zijn. Hopelijk is óók Ideaalburg dat met me eens.

De afgelopen weken ben ik zo vrij geweest om met enkele direct betrokken personen binnen SOOLVA te spreken over de ontstane situatie. Wat verwacht men van de raad van Aalburg was dan één van mijn eerste vragen.  

Een bloemlezing uit de antwoorden die ik heb gekregen:  Laat ons rustig verder werken in de scholen. De teams beginnen nu net goed samen te werken over de verschillende scholen heen. Breek dit niet af. Gun ons de tijd om onder een goede leiding te bewijzen dat SOOLVA goed onderwijs te leveren aan alle kinderen. Ook in de kleinere scholen.

Alle antwoorden zijn samen te vatten in één woord:  RUST.

Mijn advies aan de raad van Aalburg bestaat dan ook uit twee onderdelen:

Ten eerste: Keur de begroting van 2013 goed en gun SOOLVA nu rust. Dan kan het komende half jaar gewerkt worden aan een stabiele situatie richting toekomst. En ten tweede: Communiceer met elkaar i.p.v. via de pers.

Dat alles met als doel om in Babyloniënbroek, Eethen en Wijk en Aalburg gezonde openbare scholen te behouden.

Of iedereen dit geduld op kan brengen betwijfel ik. Maar wellicht vergis ik me en dan ben ik de eerste om dit toe te geven. Ik leg mezelf in ieder geval inzake dit dossier tot nader orde radiostilte op.

Arno Bouman

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.