21 oktober 2013

Een brief aan Piet

Beste Piet,

Bedankt voor je brief. Eerlijk gezegd was ik best verrast door de vorm van deze reactie op mijn eerdere blog. Eigenlijk ben ik niet zo'n schrijver van brieven maar je stelt me een vraag dus dan is het wel zo beleefd om een antwoord te geven.

Je vraagt me om helderheid te scheppen waarom Aalburg constant tegen een eigen onderzoek is van de voor- en nadelen. Dat is in mijn ogen best een lastige vraag. Ten eerste wil ik toch wel even kwijt dat niet heel Aalburg tegen een dergelijk onderzoek is. Als CDA zijn we juist ( zie ook onze laatste motie ) een warm voorstander. Echter iets meer dan de helft is tegen dit onderzoek, dus dan komt het er niet. Maar waarom is men hier dan tegen?

In mijn overtuiging heeft dit te maken met drie factoren. De drie O's van Onduidelijkheid, Onbekendheid en een vleugje Onwil.

1. Onduidelijk waarom er gefuseerd moet worden.

In alle drie de gemeentes is het prettig wonen en werken. Er lijkt dan dus ook geen directe noodzaak voor een fusie. En als er geen noodzaak is waarom zou je dan het risico nemen? Mijn mening is dat het gevaar van de kwetsbaarheid van een kleine gemeente prominent aanwezig is. Het onderzoek naar het Aalburg loket heeft dit ook weer aangetoond. Het functioneert prima maar de kwaliteit van de dienstverlening is compleet afhankelijk van slecht een paar duizendpoten. Wat als er hiervan één of twee wegvallen?  En dan heb ik het nog niet over de extra taken die vanuit Den Haag op Aalburg afkomen.  Daarnaast kunnen we als één regio een betere vuist maken in allerlei overlegstructuren en hoeven sommige zaken niet drie keer meer te gebeuren maar nog maar één keer. Op dat vlak een efficiency-slag dus. 

Last but not least krijgen we vanuit Den Haag gewoon relatief per inwoner minder geld omdat we een kleine gemeente zijn. Eigenlijk belachelijk maar wel waar.

2. Onbekendheid met wat de gevolgen zijn.

Wat komt er op ons af als we één gemeente Altena zijn? Moeten we dan voor alles naar Werkendam? Alles wordt dan zeker duurder? Dan gaat het zeker net zoals met de Rabobank? 

Veelal subjectieve vragen die naar mijn smaak ook prima beantwoord kunnen worden. De vragen zijn meestal emotioneel van aard. Rationeel gezien is er in de toekomst bijvoorbeeld helemaal geen nieuwe gemeentehuis nodig. Veel dienstverlening kan digitaal of aan de keukentafel. Daarnaast is Aalburg een gemeente én geen commerciële bank. Onderzoeken tonen aan dat gemeenten van 20 - 60 duizend inwoners het meest efficiënt zijn.  Inderdaad daar zit Aalburg qua inwoner aantal onder en daar valt Altena precies midden in.

3. Onwil.

De Aalburgse cultuur is er één waarbij we het liefst onze eigen boontjes doppen. Het is bijvoorbeeld niet voor niets dat er in Aalburg zoveel  zelfstandige ondernemers zijn. Daarbij laten we ons het liefst nergens toe dwingen. Op zich een gezonde houding als je het mij vraagt.  Maar dit moet niet resulteren in een houding waarbij we op voorhand sowieso niet willen. Dat is niet fair naar je mogelijke samenwerkingspartners.

Ik ga afronden. Als je het mij op de man vraagt heb ik begrip voor de gevoelens van de tegenstanders van een fusie. Alhoewel ik wel een compleet andere visie heb. Als voorstander van één Altena ben ik van mening dat we in Aalburg een dergelijk ingrijpend proces tot verdere samenwerking zorgvuldig met elkaar moeten doorlopen.  Pas daarna kun je gezamenlijk een besluit nemen. Nu zullen een aantal mensen zeggen: Arno, dat besluit is april 2013 al democratisch genomen. Blijf nu niet aan de gang en ga flexibel netwerken!!

Tegen die mensen zeg ik dat ze qua besluit gelijk hebben én dat we al flexibel netwerken. Maar ik zeg ook dat het proces naar dat besluit niet juist is geweest. Er is geen sprake geweest van een objectief gedragen onderzoek. Er is naar mijn indruk teveel gewerkt met een scenario waarbij er maar één uitkomst mogelijk lee te zijn. Dat is niet verstandig geweest. Niet iedereen is altijd even constructief geweest. Zowel voor- als tegenstanders.  Het heeft de eenheid en slagkracht in de raad niet bevorderd en daar is niemand bij gebaat.

Mijn voorstel is om een onafhankelijk onderzoek te doen naar de noodzaak en gevolgen van een (ambtelijke) fusie versus het zelfstandig blijven. De discussie over de kerntaken kan hier een onderdeel van zijn. Hierbij moeten de criteria objectief meetbaar zijn en in gezamenlijkheid worden opgesteld. Ook moeten we ons dan op voorhand neerleggen bij de uitkomst. Ook als er uit komt dat het geen zin heeft om (ambtelijk)  te fuseren.

Dit was ook de strekking van de motie die het CDA heeft ingediend bij de laatste raadsvergadering. Helaas was de tijd er nog niet rijp voor. Ik blijf echter hoop houden en maak zelfs wel eens de vergelijking met het proces van de Veense Put.  Daar zie je ook dat ingrijpende beslissingen wat meer tijd nodig hebben. En daar zie je ook dat je pas draagvlak kunt creëren als je zowel de voor- als tegenstanders echt serieus neemt en gezamenlijk goede proces afspraken maakt. 

Excuses dat mijn antwoord wat te lang is geworden. Een volgende keer houd ik het korter. Tenslotte een vraag aan jou Piet. Wat vind jij van de stap dat Dick de Cloe nu een tour maakt langs Werkendam, Woudrichem en Aalburg?

Met vriendelijke groeten,

Arno Bouman

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.